Wartości

Działamy na rzecz rozwoju kapitału kulturowego mieszkańców Krakowa i jego gości oraz partnerów i instytucji poprzez różnorodne wydarzenia oraz programy wsparcia.

Naszą misją jest kultura dostępna na wyciągnięcie ręki. Mamy na uwadze potrzeby różnych grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży, seniorów, przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości.

Tworzymy środowisko oparte na wzajemnym szacunku i otwartości.

Integrujemy odbiorców wokół spotkań z kulturą. Pamiętamy o wszystkich mieszkańcach i mieszkankach Krakowa i wzmacniamy wymianę doświadczeń międzypokoleniowych oraz międzykulturowych. Podstawą naszego działania jest rozmowa. Sami mamy sporo do opowiedzenia, ale zależy nam, by słyszeć i wyciągać wnioski.

Różnorodność

Jednym z naszych dążeń jest zmiana pojęcia festiwalu w kierunku formuły bardziej zrównoważonej, rozpiętej w czasie, odpowiadającej na zróżnicowane potrzeby. Realizujemy nie tylko głośne wydarzenia, ale też programy edukacyjne, cykle warsztatów, rezydencje twórcze i inne działania rozwijające branżę. Skutecznie docieramy do mieszkańców, turystów i twórców. To nasza największa siła, ale też przywilej, z którego korzystamy. Wszystko po to, by nasze miasto cały czas było miejscem ciekawym, otwartym na różnorodność i tętniącym kulturą.

Dostępność

Działamy dla najmłodszych w ramach projektu Kids in Kraków. Jesteśmy w kontakcie z opiekunami, tworząc na festiwalach przestrzenie przyjazne dla dzieci i odwrotnie – angażujemy dzieci, żeby bawiły się kulturą. W mediach społecznościowych piszemy o tym, co w Krakowie dla rodzin najciekawsze. Jak się nie nudzić, z czego korzystać, co polecają inni.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ich opiekunach oraz o seniorach tworzymy Kraków dla Wszystkich. To Facebookowa przestrzeń, gdzie publikujemy rzetelne informacje o wartościowych wydarzeniach, inicjatywach i rozrywkach dostępnych szerokiej publiczności, ale także przeznaczonych dla osób o specjalnych potrzebach.

Blisko współpracujemy z zaangażowanymi profesjonalistami, w tym z krakowskimi Centrami Aktywności Seniorów, z domami pomocy społecznej, ze szpitalem im. Babińskiego, a także ze szkołami specjalnymi. We współpracy z Polskim Związkiem Głuchych organizujemy kurs Polskiego Języka Migowego dla pracowników. Rozwijamy projekty umożliwiające osobom z dysfunkcją wzroku oglądanie filmów z audiodeskrypcją na naszych wydarzeniach.

Otwartość

Dokładamy starań, by tworzyć przyjazne środowisko pracy dla zespołu KBF oraz licznych partnerów i współpracowników. Promujemy wartości pluralizmu i dialogu stojące u podstaw otwartego społeczeństwa. Wiele już umiemy, ale sporo jeszcze przed nami. Jeśli jest coś, co chcesz nam powiedzieć, to jesteśmy tutaj.

Dzięki kulturze jesteśmy bliżej!

 

Strategia KBF

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska