Dofinansowania

Kultura ma znaczenie. Jest gwarancją rozwoju społeczeństwa i wpływa na poziom zadowolenia z życia jej odbiorców. Pełnymi garściami czerpie z historycznego dziedzictwa miast i regionów, świeżym spojrzeniem patrzy w przyszłość. Kultura jest zmianą, a my wierzymy, że realizowane przez nas wydarzenia zmieniają otaczający świat.

Współpracujemy więc nie tylko z artystami, twórcami czy menedżerami. Na co dzień pracujemy również z przedstawicielami świata biznesu, którzy od lat wspierają nas finansowo, stając się mecenasami organizowanych przez nas programów i projektów.

Poza środkami Gminy Miejskiej Kraków, dzięki którym prowadzimy codzienną działalność, oraz wsparciem sponsorów intensywnie poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach, instytucjach czy fundacjach. Aktywnie aplikujemy o granty (np. Fundusze Norweskie lub Granty Blokowe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy), dotacje z funduszy Unii Europejskiej czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwa Rozwoju.

Wiemy, że festiwale powinny być nie tylko kulturotwórcze, lecz także innowacyjne. Ta świadomość pozwala nam pozyskiwać środki na digitalizację działań, a ich efekty trafiają do szerszego grona odbiorców. Nie bez znaczenia jest także międzynarodowa promocja naszych marek – wielokrotnie aplikowaliśmy do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który umożliwił nam prowadzenie projektów w obszarach przemysłu spotkań, literatury czy filmu.

Skuteczne poszerzanie budżetów projektów o środki zewnętrzne stanowi potwierdzenie właściwych decyzji programowych oraz dowodzi, że wywiązujemy się z jednego z głównych postawionych przed nami zadań – promocji Krakowa oraz regionu.

Dowiedz się więcej.

 

Dofinansowanie w ramach PROMOCJI GOSPODARCZEJ

MAŁOPOLSKI dla projektu MAŁOPOLSKI PRZEMYSŁ SPOTKAŃ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt: Sacrum Profanum 2021-2022
Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Muzyka
Dotacja łącznie: 500 000,00 zł

Projekt: Misteria Paschalia 2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Dotacja: 182 000 zł

Projekt:  Kraków Miasto Literatury UNESCO 2023

Opis zadania:

Projekt Kraków Miasto Literatury UNESCO 2023 to całoroczna kampania edukacyjno-promocyjna z sukcesem realizowana od wielu lat, której celem jest promocja czytelnictwa i podnoszenie kompetencji czytelniczych we wszystkich grupach wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem grup dotkniętych wykluczeniem z życia kulturalnego. W ramach projektu zaplanowano spójne działania wykorzystujące innowacyjne formy komunikacji z odbiorcą oraz kontekst wielowiekowego dziedzictwa literackiego Krakowa, w tym przyszłoroczne jubileusze i rocznice. Projekt podzielono na dwa bloki programowe, z których pierwszy zostanie zrealizowany w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym w Krakowie, a drugi odbędzie się w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Pierwszy blok programowy, zatytułowany „Pałac Potockich” obejmuje działania zaplanowane w Pałacu Potockich (Zbaraskich) przy Rynku Głównym 20. W Pałacu Potockich przede wszystkim rozwijany będzie skierowany do licealistów i studentów cykl „Lekcje Czytania z Festiwalem Conrada” w ramach którego prowadzone są warsztaty wokół wybranych utworów literatury polskiej i światowej.

 Drugi blok programowy, zatytułowany „Przestrzeń miejska” obejmuje działania w przestrzeni publicznej, nakierowane na inspirowanie i propagowanie praktyk czytelniczych wśród mieszkańców Krakowa i całej Polski. W ramach bloku odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Czytaj PL!” – największej kampanii czytelniczej w kraju, w innowacyjny sposób wykorzystującej nowe technologie do upowszechniania literatury w wersji elektronicznej oraz ponadpokoleniowy projekt wykładów w przestrzeni miejskiej poświęconych dziedzictwu literackiemu Krakowa pn. „Spacery literackie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Projekt: Hub for the Exchange of Music Innovation in Central and South-Eastern Europe (HEMI)

Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI) jest to europejska inicjatywa realizowana w latach 2019 – 2024 z Programu Kreatywnej Europy – KULTURA mająca na celu wspieranie artystów i profesjonalistów muzycznych z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (CSEE). Ponadto jest to zrzeszenie 10 organizacji muzycznych z 9 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, pracujących nad wzmocnieniem i rozszerzeniem wartości i zrównoważonego modelu biznesowego współpracy profesjonalistów działających w przemyśle muzycznym. 10 Partnerów HEMI – Technopolis (GR), Fundacja EXIT (SRB), KBF (PL), Czeskie Biuro Muzyczne- Sound Czech ATI (CZ), DunagentsysKftMamaZone (HU), Krakowska Scena Muzyczna (PL), Stowarzyszenie Artystów Rumuńskich (RO) Password Productions (NMK), Music Estonia (ET) i SIGIC (SI) będą działać jako krajowe centra HEMI w celu wspierania i rozwoju sektora muzycznego oraz przemysłu muzycznego na ich terytoriach poprzez organizacje konferencji, festiwali, warsztatów czy webinarów. Celem projektu HEMI jest zaspokojenie potrzeb rynku muzycznego w tym artystów i profesjonalistów z branży muzycznej na wszystkich etapach zadania. Ponadto projekt umożliwi ciągłe podnoszenie kompetencji edukacyjnych oraz pozwoli na budowanie potencjału zarówno w zakresie przestrzeni promocyjnej artystów, jak i możliwości rozwoju ich karier międzynarodowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ze środków Programu Kreatywna Europa – KULTURA”.

 

Projekt: Filmowa Małopolska 2023

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie w ramach PROMOCJI GOSPODARCZEJ MAŁOPOLSKI dla projektu FILMOWA MAŁOPOLSKA (2019-2022)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.


Projekt: Wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie w ramach Programu Cyfrowa Małopolska dla projektu Wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja

Projekt: Misteria Paschalia 2024

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Dotacja: 205 500

Projekt: Sacrum Profanum 2024

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Dotacja łącznie: 150 000,00 zł

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska