Przejdź do treści

Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ

Dostępność KBF i organizowanych przez nas wydarzeń jest dla nas bardzo ważna. Stworzyliśmy plan działań dostępności. Dzięki niemu dbamy o dostępność we wszystkich działaniach KBF.

[PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 2022].

Plan działań uwzględnia obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • zapisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019.848);
 • zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062).

W przypadku szczególnych potrzeb lub dodatkowych pytań – zadzwoń lub napisz do nas.

Koordynator dostępności
Barbara Zając
mail: barbara.zajac@kbf.krakow.pl
telefon/sms: +48 604 483 402

 

CO ROBIMY?

Dostępność dla osób z dysfunkcją słuchu

 • Zapewnienie tłumaczenia PJM w trybie online w każdej lokalizacji KBF poprzez współpracę z MIGAM.PL.
 • Wideo-zaproszenia na wydarzenia dla osób głuchych w PJM.
 • Zapewnienie tłumacza na miejscu przy wybranych wydarzeniach.
 • Zapewnienie stanowiskowych pętli indukcyjnych w siedzibach KBF.
 • Zapewnienie napisów dla osób słabosłyszących do materiałów wideo.
 • Zapewnienie tłumaczenia na PJM do wybranych materiałów wideo.
 • Zapewnienie przenośnych pętli indukcyjnych w strefach dostępności przy wydarzeniach plenerowych.

Dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku         

 • Zapewnienie audiodeskrypcji budynków oraz miejsc odbywania się wydarzeń festiwalowych wraz z opisem ścieżek dojścia.
 • Zapewnienie audioopisów wybranych materiałów wideo.
 • Zapewnienie możliwości zakupu biletów zniżkowych na wydarzenia.
 • Zapewnienie audiodeskrypcji wybranych materiałów wideo.
 • Zapewnienie asysty dla osób z niepełnosprawnościami przy wybranych wydarzeniach.
 • Zapewnienie możliwości zakupu biletów zniżkowych na wydarzenia.

Dostępność dla osób z dysfunkcją ruchu:           

 • Zapewnienie informacji nt. dostępności architektonicznej budynków KBF oraz miejsc odbywania się wydarzeń festiwalowych.
 • Audyty dostępności architektonicznej lokalizacji KBF.
 • Strefy dostępności przy wydarzeniach plenerowych (podesty, rampy).
 • Zakup krzeseł ewakuacyjnych.
 • Zapewnienie możliwości zakupu biletów zniżkowych na wydarzenia.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:

 • Zapewnienie prostych i łatwych w zrozumieniu tekstów opisujących najważniejsze wydarzenia organizowane przez KBF.
 • Zapewnienie informacji w łatwym do czytania i zrozumienia języku o działalności KBF.
 • Organizacja warsztatów artystycznych dla zorganizowanych grup ze środowiska osób wykluczonych
 • Zapewnienie możliwości zakupu biletów zniżkowych na wydarzenia.

Dostępność dla osób starszych:

 • KBF z nagrodą Miejsce Przyjazne Seniorom (na lata 2020-2022)
 • Współpraca z koordynatorami Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie w zakresie:
 • oferty biletów zniżkowych dla seniorów.
 • zorganizowanego wolontariatu osób starszych przy wydarzeniach KBF.
 • zapewnienie dostępu do informacji o wydarzeniach kulturalnych (informacja mailowa o wydarzeniach KBF).

Dostępność dla grup wykluczonych:

 • Warsztaty, spacery, oprowadzania inkluzywne dla osób niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.
 • Informacja o wydarzeniach w języku łatwym do czytania i zrozumienia.
 • Zapewnienie możliwości zakupu biletów zniżkowych na wydarzeń.

 

 

KBF: PARTNERSTWO NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI

13 listopada 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podpisaliśmy „Partnerstwo na rzecz dostępności”. Sygnatariusze dokumentu kierują się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Dlaczego my? Jesteśmy instytucją odpowiedzialną społeczną i otwartą na potrzeby wszystkich odbiorców. Staramy się tworzyć szereg udogodnień dla osób z utrudnionym dostępem do kultury i przy organizowanych przez nas wydarzeniach dążymy do pełnej dostępności. Dbamy również o to, by podczas organizowanych przez nas wydarzeń działały wyznaczone strefy dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz dla rodziców z dziećmi.

KBF: MIEJSCEM PRZYJAZNYM SENIOROM

5 grudnia 2019 roku KBF otrzymało nagrodę Miejsca Przyjaznego Seniorom z rąk prezydenta Andrzeja Kuliga. Certyfikat jest przyznawany na trzy lata (2020-2022).

Inicjatywa organizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Gminę Miejską Kraków ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które oferują produkty, usługi i zniżki przygotowane z myślą o seniorach, charakteryzują się odpowiednim sposobem obsługi oraz architekturą dostosowaną do potrzeb osób starszych.

KBF mieści się w lokalizacjach:

 1. WYGRANA 2

Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu (do uzgodnienia, tel. +48 12 354 25 00), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Rondo Grunwaldzkie, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Osiedle Podwawelskie (pętla)

Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia o pomoc.

Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku.

Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online (Migam PL). W recepcji znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

PAŁAC POTOCKICH (Rynek Główny 20). Informacja o dostępności budynku znajduje się na stronie: https://palacpotockich.krakow.pl/ w zakładce Dostępność (ikona niepełnosprawności).

DOJAZD:

Parking – Plac Wszystkich Świętych 5 (wjazd tylko od ul. Poselskiej)

obok klasztoru Franciszkanów

parking czynny: poniedziałek – sobota 7:00 – 22:00, niedziela 9:00 -22:00

Komunikacja miejska: przystanek Plac Wszystkich Świętych, ok. 100 metrów od budynku

wejście od ul. Grodzkiej: brak progów, szerokie drzwi

wejście od pl. Wszystkich Świętych: stopnie, brak podjazdu dla wózków

W budynku znajduje się winda. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku. Toaleta na I piętrze (przy sali konferencyjnej) nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU:

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Brackiej (oznaczenie pionowe)

wejście: niski próg, szerokie drzwi

Do holu głównego prowadzi kamienna klatka schodowa. Drzwi znajdują się po lewej stronie od najwyższego stopnia. Hol to kwadratowe pomieszczenie o wielkości ok. 64 m2. Po lewej stronie od wejścia, znajdują się przeszklone drzwi prowadzące na krużganki, z których można dostać się do części wystawowej oraz biurowej.

W budynku brak windy. Strome schody. Toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Dostępny jest opis budynku w wersji tekstowej i audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

W budynku dysponujemy pętlą indukcyjną stanowiskową w recepcji na I piętrze. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Przy wybranych wydarzeniach korzystamy z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Wybrani pracownicy przeszli kurs podstaw PJM w Polskim Związku Głuchych – Oddział Małopolski.

 

 

TŁUMACZ PJM

Dzięki współpracy z Migam.PL w KBF korzystamy z Tłumacza Migam – usługi natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z dostępem do Internetu.

Opcje Tłumacza Migam:

– Tłumacz Migam w KBF: osoba głucha może na miejscu połączyć się z Tłumaczem Migam;

– Tłumacz Migam na www: osoba głucha może wykonać telefon z domu za pośrednictwem tłumacza;

– Tłumacz Migam w telefonie komórkowym: osoba głucha/słysząca może połączyć się z Tłumaczem w dowolnym miejscu i czasie.

Jak to działa?

Usługa polega na bezpośrednim połączeniu się z tłumaczem migowym online z dowolnego urządzenia (telefon, tablet, komputer) z dostępem do internetu przez dedykowany link: https://tlumacz.migam.org/kbf-krakow.

Po kliknięciu na ikonę: Połącz z tłumaczem, osoba głucha miga do tłumacza, a on dokonuje tłumaczenia na żywo.

Tłumacz czynny jest w godzinach:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

W sobotę w godzinach: 8.00-16.00

 

Informacja o KBF w Polskim Języku Migowym

link do nagrania: kliknij

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter