Rada programowa

Każda instytucja, a w szczególności ta, która jest w procesie zmiany, potrzebuje nie tylko silnego i zaangażowanego zespołu, ale również ekspertów i ekspertek z zewnątrz, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą wspierają proces transformacji i rozwoju.

Dla nas takimi autorytetami są specjalistki i specjaliści z zakresu kultury, zarządzania i urbanistyki, którzy stworzyli Radę Programową KBF: Artur Celiński, dr Daniel Cichy, Agata Grenda, Dominika Kawalerowicz, dr Dr Maciej Kawecki, dr hab. Paweł Kubicki prof. UJ, dr Joanna Orlik, Robert Piaskowski, Barbara Schabowska, Irena Strzałkowska, dr hab. Rafał Syska.

W pierwszym spotkaniu rady programowej, które odbyło się 15 czerwca w Pałacu Potockich, wzięli udział także przedstawiciele KBF: Carolina Pietyra – dyrektorka KBF, Michael Łyczek – zastępca dyrektorki KBF ds. programowo-produkcyjnych, Katarzyna Jakubowiak – rzeczniczka KBF oraz Jakub Krasny – sekretarz rady programowej KBF.
 

 

Poznaj członków
rady programowej KBF:

 

Artur Celiński

Współtwórca i zastępca redaktor naczelnej Magazynu Miasta, w ramach programu „DNA Miasta” wspiera rozwój działań społecznych i zrównoważenie miejskich inwestycji; specjalizuje się w budowaniu działań społecznych; twórca kulturalnych strategii; autor podcastów – w tym projektu „miastopoczucie” poświęconego miejskim emocjom.

Komentator życia publicznego, wykładowca akademicki, miejski aktywista i trener.

dr Daniel Cichy

Muzykolog, publicysta muzyczny, menadżer kultury i wydawca. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Przez wiele lat związany z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Instytutem Muzykologii UJ.

Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award, stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, tygodnika „Polityka” i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy prowadził czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Ruchem Muzycznym”, Programem Drugim Polskiego Radia oraz Radiem Kraków; publikował eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej („Glissando”, „Didaskalia”, „Teatr”) i zagranicznej („Neue Musikzeitung”, „MusikTexte”, „Neue Zeitschrift für Musik”). W styczniu 2013 roku został redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od stycznia 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego tej oficyny. Odpowiadał m.in. za realizację projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, największego muzycznego projektu wolnej Polski, przygotowywanego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest współautorem założeń programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”, którego celem jest upowszechnianie muzyki polskiej XIX wieku oraz licznych przedsięwzięć wydawniczych, fonograficznych, edukacyjnych, artystycznych i promocyjnych, w tym serii nowych serii nutowych i książkowych. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej o prawie autorskim „Jesteś twórcą – masz prawo!”. Jest odpowiedzialny za program marki fonograficznej Anaklasis. Od 2020 roku członek Rady Polskiej Izby Książki, uczestniczy także w pracach zarządu Polskiej Rady Muzycznej. W maju 2021 roku objął stanowisko redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego”.

Agata Grenda

Od września 2021 roku dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W latach 2006–2011 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015–2017 pełniła funkcję dyrektorki tej placówki.

Była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (2011–2015), gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2017–2021 prowadziła firmę „Grenda. Produkcja Kultury”, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury, dyplomacji publicznej, promocji międzynarodowej oraz komunikacji w biznesie i kulturze. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarską oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowana nauczycielka jogi.

Dominika Kawalerowicz

Absolwentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych dla menedżerów kultury „Akademia Liderów Kultury” realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy udziale prof. Jerzego Hausnera oraz Narodowe Centrum Kultury.

W czasach studenckich związana z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku pracowała jako kierowniczka działu programowego w biurze Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, a od 2018 do 2021 roku jako Zastępczyni Dyrektora ds. programowych w Strefie Kultury Wrocław. Od 2022 roku prowadzi najmłodszą wrocławską instytucję kultury Wrocławski Instytut Kultury, która programowo skupia się na czterech obszarach: kompetencjach sektora kultury, wsparciu, sieciowaniu (również w obszarze międzynarodowym) i realizacji własnych wydarzeń w kilku lokalizacjach na terenie miasta.

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

Socjolog, wykłada w Instytucie Studiów Europejskich UJ oraz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Specjalizuje się w badaniu społeczno-kulturowych aspektów rozwoju miast.

Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych tej problematyce, w tym siedmiu książek, m.in.: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania (2016), The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities (2020), Ruchy miejskie w Polsce (2020), European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage (2022).

dr Joanna Orlik

Menadżerka, animatorka, miłośniczka rozwiązań systemowych i spontanicznych decyzji. Od ponad 20 lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie – regionalną instytucją kultury zajmującą się rozwojem sektora kultury w województwie małopolskim – od 2007 roku w roli dyrektorki.

Stworzyła i przez 5 lat prowadziła interdyscyplinarny kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, poświęcony rozumieniu tego, co nas otacza. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat znaczenia polskiej kultury dla relacji polsko-rosyjskich w latach 60. XX wieku. Autorka i koordynatorka Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, dwuletniego programu rozwoju dla pracowników warszawskich domów kultury. Była prezeska Forum Kraków, stowarzyszenia osób działających na rzecz rozwoju animacji kultury w Polsce. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

Robert Piaskowski

Menadżer i animator kultury, pedagog, muzyk. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych, następnie był związany z biurem Kraków 2000, które zostało przekształcone w Krakowskie Biuro Festiwalowe. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Był odpowiedzialny za najważniejsze międzynarodowe festiwale w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara (muzyka dawna), Sacrum Profanum (muzyka współczesna), Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie (muzyka popularna), cykl ICE Classic ( muzyka klasyczna), Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza (literatura). Odpowiadał również za politykę filmową Krakowa, nadzorując działalność Krakow Film Commission i realizację programu Filmowy Kraków. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem FMF – krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej.

Jako członek Konwentu Strategii Rozwoju Kultury dla Krakowa brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury Krakowa do 2030 roku. W obszarze zarządzania dziedzictwem był przedstawicielem Krakowa w międzyresortowym zespole. Ministra Kultury przygotowującej 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie; był też zaangażowany w projekt „Krakowice. Creative Crossroads”, kongres miast kreatywnych, a także XV Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Reprezentuje Kraków w relacjach z OWHC i Festival Cities Network, zrzeszającej Montreal, Kraków, Edynburg, Adelajdę, Singapur i UNESCO. Jest członkiem Rady Zarządzającej Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN, organizacji skupiającej miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Koordynował proces aplikowania Krakowa do sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie Literatury (UCCN), który Kraków otrzymał w 2013 r. Nadzorował politykę literacką miasta i powstanie programu systemowego Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Jako ekspert jest zapraszany na konferencje krajowe i międzynarodowe.

Barbara Schabowska

Jest doświadczoną menadżerką, redaktorką, dziennikarką telewizyjną i radiową. Od maja 2019 roku związana z Instytutem Adama Mickiewicza, od czerwca 2020 roku jest jego dyrektorem.

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie w dziedzinie nauk o polityce i administracji na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, studia menadżerskie MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu, a także podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Jest też absolwentką średniej szkoły muzycznej w klasie fletu poprzecznego. Przez ponad 10 lat pracowała w Programie Drugim Polskiego Radia, gdzie przygotowywała i prowadziła audycje poświęcone historii kultury oraz filozofii. Zrealizowała kilkaset audycji na tematy kulturalne, historyczne i społeczne. Od 2016 roku związana z TVP Kultura, prowadziła takie programy jak PegazScena klasycznaKultura na żywo czy Powidoki. Od 2017 do 2019 roku kierowała stacją jako Dyrektor – Redaktor Naczelna TVP Kultura i nadal współpracuje z anteną.

 

Irena Strzałkowska

W latach 1974–1981 attaché w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UNESCO w Paryżu. Następnie Wicedyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Biurze Komitetu Kinematografii odpowiedzialna za promocję filmu polskiego za granicą. Od początku lat 90. do 2019 roku zastępca dyrektora Studia Filmowego Tor.

Przedstawicielka Polski w Funduszu Eurimages od 1991 do 2020 roku. Członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Od roku 2019 Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA), od roku 2022 jej Prezes. Pracowała z wielkimi nazwiskami polskiego kina: Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Agnieszką Holland, Magdaleną Piekorz, Wojciechem Marczewskim oraz przy wielu koprodukcjach międzynarodowych. W 2021 roku odznaczona oficerskim Orderem Sztuki i Literatury przez ministra kultury Francji za wkład w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Francją.

dr hab. Rafał Syska

Historyk filmu oraz specjalista od kina współczesnego. Profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dotychczas wydał m.in. Film i przemoc. Sposoby obrazowania przemocy w kinie (2003), Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana (2008), Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopoulosa (2008), Filmowy neomodernizm (2014), Historia filmu. Od Edisona do Nolana (2015).

Był redaktorem lub współredaktorem kilkunastu książek, w tym czterotomowej Historii kina (od 2009). Stypendysta Fundacji Tygodnika „Polityka”, dwukrotnie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Kościuszkowskiej. Scholar visiting na Columbia University w Nowym Jorku. Wykładał na uniwersytetach w Londynie, Brnie, Wilnie, Maladze i Coimbrze. Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „EKRANy” (2011-2018). W Muzeum Narodowym w Krakowie kurator wystaw Stanley Kubrick (2014) i Wajda (2019). Od 2016 roku zajmuje stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, w którym odpowiedzialny jest m.in. za realizację projektu Łódź – Miasto Kreatywne Filmu UNESCO. Autor koncepcji programowej instytucji i jej wystaw stałych.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska