Dyrekcja

Carolina Pietyra Dyrektorka KBF tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Studiowała psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz socjologię mediów i kultury popularnej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Jej pola specjalizacji to zarządzanie zmianą, kultura organizacyjna, employer branding, transformacja cyfrowa, projektowanie doświadczeń użytkowników i marketing cyfrowy.

Współpracowała z wieloma instytucjami i firmami, wspierając ich rozwój, m.in. z Aktan Polska, Crédit Agricole, Michelin, Capgemini, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Urzędem Miasta Krakowa czy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Humanistyczne wykształcenie sprawia, że bliskie są jej metodologie projektowania zorientowane na ludzi (Human Centered Design), które umożliwiają wypracowanie rozwiązań wnoszących realną wartość dla całych ekosystemów.

Grzegorz Grabowski Zastępca Dyrektorki ds. Organizacyjnych tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Z KBF związany od 2002 roku. W tym czasie pracował przy tworzeniu od podstaw wielu nowych projektów wdrażanych w KBF. Jest odpowiedzialny za koordynację planowania i rozliczania budżetu KBF.

Zajmuje się analizami dotyczącymi wszystkich aspektów funkcjonowania instytucji. Sprawuje nadzór nad procesami finansowymi i prawnymi wewnątrz KBF oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Kontroluje kwestie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz zarządzaniem projektami prowadzonymi przez KBF.

Michael Łyczek Zastępca Dyrektorki ds. Programowych tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Manager kultury, inicjator i koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych. Z KBF związany od 2017 r. Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju wydarzeń KBF oraz budowanie partnerstw lokalnych i międzynarodowych.

 

Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim. Odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu. Wraz z chórem występował w wielu krajach Europy oraz w Chinach.

Agnieszka Kilian p.o. Głównej Księgowej tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego z ponad 16- letnim doświadczeniem zawodowym w branży FMCG  związanej z  księgowością, finansami  oraz  audytem wewnętrznym. Z KBF związana od 2019 roku . Od kwietnia 2022 roku na stanowisku p.o. Głównej Księgowej  KBF.

Katarzyna Jakubowiak Rzeczniczka KBF tel:. +48 501 238 501 katarzyna.jakubowiak@kbf.krakow.pl

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżerka kultury i literaturoznawczyni, z KBF związana od 2019 roku. Współtwórczyni projektów literackich i edukacyjnych zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO, m.in. ogólnopolskiej akcji Czytaj PL, programów wsparcia dla twórców i wydawców, inicjatywy na rzecz upowszechniania czytania „Supermoc książek” oraz cyklu warsztatów dla dzieci „Literackie Chwile w Pałacu Potockich”. Przez wiele lat związana z krakowskimi instytucjami kultury jako dyrektorka sieci księgarń muzealnych. Dużo czyta, lubi ludzi i uważa, że kultura musi być dostępna.

 

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska