Przejdź do treści
Powrót

Oświadczenie KBF i KRAKÓW5020

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi byłego pracownika KBF oraz KRAKÓW5020 sp. z o. o., oświadczamy:

W dniu 1 września 2022 r. Krakowskie Biuro Festiwalowe wystosowało do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przez pracownika KBF czynów zabronionych. W dniu 1 września 2022 r. ww. pracownik przeszedł do pracy w spółce KRAKÓW5020 w trybie art. 23 (1) KP.

W dniu 2 września 2022 r. KRAKÓW5020 sp. z o.o. rozwiązała umowę o pracę z ww. pracownikiem, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. był pracownikiem Krakowskiego Biura Festiwalowego. Decyzja ta została podjęta przez zarząd spółki w trybie natychmiastowym tj. następnego dnia po powzięciu informacji o złożeniu przez Krakowskie Biuro Festiwalowe do organów ścigania zawiadomienia o możliwości popełnienia przez ww. pracownika czynów zabronionych.

Od dnia rozwiązania przez spółkę stosunku pracy z ww. pracownikiem, pracownik nie świadczył pracy na rzecz KRAKÓW5020 sp. z o. o., a spółka podjęła wszelkie dopuszczalne prawem działania mające na celu przeciwdziałanie przez pracodawcę na terenie zakładu pracy niepożądanym zachowaniom, których celem lub skutkiem jest naruszanie godności innych pracowników i osób trzecich jak również zabezpieczyła ewentualne dowody w sprawie i przekazała je organom ścigania.

W związku z postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę, publiczne ujawnienie lub komentowanie jakichkolwiek informacji związanych z przedmiotową sprawą stanowiłoby naruszenie dóbr osobistych zarówno ww. byłego pracownika KBF i spółki jak również innych osób, których sprawa dotyczy.

Krakowskie Biuro Festiwalowe

KRAKÓW5020 sp.z o.o.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter