Przejdź do treści
Powrót

KBF, Wydział Filozoficzny UJ i Centrum Badań Mózgu UJ podpisały umowę ramową o współpracy

29 lutego 2024 roku w Pałacu Potockich w Krakowie podpisano umowę ramową o współpracy między Krakowskim Biurem Festiwalowym, Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań Mózgu – interdyscyplinarną, międzywydziałową jednostką UJ. Instytucje zadeklarowały chęć wspólnych działań, w tym przede wszystkim wymiany doświadczeń i skutecznej prezentacji wyników badań szerokiemu gronu odbiorców.

Wolę wspólnej pracy wyrazili dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab. Jacek Nowak, dyrektor Centrum Badań Mózgu prof. dr hab. Michał Wierzchoń i dyrektorka KBF Carolina Pietyra. Misją wszystkich stron umowy jest działalność na rzecz społecznego rozwoju, w szczególności w obszarze edukacji oraz kultury.

Wydział Filozoficzny to jedna z najstarszych jednostek UJ. Jego tradycją zróżnicowanie dziedzinowe i badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, a także koordynacja i wspieranie interdyscyplinarnych centrów badawczych. Do celów wydziału, oprócz działalności dydaktycznej i naukowej, należy upowszechnianie wiedzy poprzez współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu.

Centrum Badań Mózgu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną trzech wydziałów UJ: Lekarskiego, Filozoficznego oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Rozpoczęło funkcjonowanie w 2023 roku jako jeden z flagowych projektów uczelni, które wprowadzają innowacyjne formy działalności naukowej, łączące badania z kształceniem oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Centrum stawia sobie za cel obniżenie barier między nauką a praktyką medyczną i zgłębienie tajników funkcjonowania mózgu człowieka.

Krakowskie Biuro Festiwalowe to miejska instytucja kultury, znana między innymi z organizacji wydarzeń o uznanej marce, takich jak Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Wianki, Festiwal Conrada czy Sacrum Profanum. Celem statutowym jest tworzenie zróżnicowanej, oryginalnej, interdyscyplinarnej, kulturotwórczej i konkurencyjnej oferty odpowiadającej najnowszym trendom w kulturze. KBF prowadzi działalność w takich obszarach jak literatura, muzyka, sztuka, film, media, taniec i teatr. Instytucja jest gospodarzem Pałacu Potockich przy krakowskim Rynku oraz Apteki Designu na Wesołej, która ma stać się kluczową dzielnicą kreatywną miasta.

W umowie ramowej trzy strony zadeklarowały wolę współpracy, polegającej między innymi na wymianie doświadczeń i wszelkiego rodzaju wsparciu komunikacyjnym. Wspólnym celem jest popularyzacja nauki. Do jego realizacji mają służyć takie działania jak organizacja spotkań, szkoleń, wystaw i innych wydarzeń, a także inicjatywy edukacyjne, popularyzatorskie, artystyczne i informacyjne.

„Centrum Badań Mózgu UJ to nowoczesna jednostka naukowa, która jest również naszym sąsiadem w dzielnicy Wesoła. Korzystając z tego sąsiedztwa, chcemy wspólnie eksperymentować i rozwijać nowe projekty na styku kultury oraz nauki. Realizować te zadania będzie między innymi funkcjonujące w strukturach KBF Obserwatorium Trendów dla Kultury – to pozwoli nam poszerzyć prowadzone badania oraz popularyzować i wdrażać ich wyniki. Dodatkowo ze wsparciem Wydziału Filozoficznego UJ planujemy wspólne działania programowe, kierując swoją uwagę na to, co związane z dobrostanem społeczeństwa, które znajduje się w centrum naszego zainteresowania jako instytucji kultury” – powiedziała Carolina Pietyra, dyrektorka KBF.

Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ nawiązał do planów współpracy Wydziału Filozoficznego w zakresie religioznawczej analizy kontekstu powstawania muzyki, czy też analiz systemów żywieniowych, które realizowane mają być w kontekście projektu Wesołej, a także wskazał na konieczność upowszechniania wiedzy o najważniejszych projektach badawczych w ramach interdyscyplinarnych inicjatyw KBF.

Dyrektor Centrum Badań Mózgu prof. dr hab. Michał Wierzchoń wspomniał o projekcie neuroobrazowania odbioru muzyki, który prowadzić będzie Centrum Badań Mózgu: „Bardzo liczymy na realizację rozpoczętych projektów, ale mamy też nadzieję, że to dopiero początek owocnej współpracy. Łączy nas wizja, w której nauka powinna również wspierać działalność kulturalną i oświatową. Potencjał wykorzystania wiedzy naukowej do wspierania zmian przestrzeni, w której żyjemy, czy też wspierania odbioru sztuki są dla nas dodatkową motywacją do wytężonej pracy. Razem możemy więcej.”

W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę ramową, wzięli udział także: zastępca dyrektora KBF ds. programowych Michael Łyczek, rzeczniczka KBF Katarzyna Jakubowiak, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Adam Koprowski oraz koordynator ze strony Wydziału Filozoficznego UJ Wojciech Leśniakiewicz.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter