Powrót

Pałac Potockich

Pałac Potockich

Rynek Główny 20

Pałac Potockich to kulturalne miejsce spotkań w sercu historycznego Krakowa. To także punkt wymiany doświadczeń i współpracy środowisk lokalnych oraz miejskich. Tworzymy otwarte i tętniące życiem miejsce kreatywności, dialogu i innowacji.

Na początku każdego miesiąca prezentujemy program najciekawszych premier książkowych, wykładów, spotkań festiwalowych, koncertów, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz aktywności wellbeing.

Od 2021 roku współgospodarzami Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 są KBF oraz Galeria Bunkier Sztuki.

Głównym obszarem działalności Pałacu Potockich jest prezentowanie jakościowej, zróżnicowanej i interdyscyplinarnej oferty wydarzeń kulturalnych, otwartej i różnorodnej, dopasowanej do potrzeb różnych grup odbiorców. W ramach tych działań prezentujemy zarówno wydarzenia otwarte, jak i warsztatowe dla mniejszych grup; przygotowywane przez KBF i zewnętrznych organizatorów; wydarzenia jednorazowe, cykliczne i festiwalowe. Chcemy, aby miejsce tętniło życiem przez czas.

W Pałacu Potockich stwarzamy przestrzeń do rozmowy przedstawicieli(-lek) sektora kultury, organizacji pozarządowych i aktywistów(-tek), którym na sercu leży zrównoważony rozwój oraz chęć zmiany społecznej. Działania obejmują wsparcie początkujących twórców(-czyń), lokalnych inicjatyw czy laboratoriów innowacji. Celem Inkubatora w Pałacu Potockich jest tworzenie jakościowej oferty wydarzeń, nowoczesnych rozwiązań i standardów pracy, a także rozwijanie sieci partnerstw wokół wspólnych przedsięwzięć.

Z racji prestiżowej lokalizacji nawiązującej do dziedzictwa kulturalnego Krakowa, a także miejskiego charakteru działań KBF Pałac Potockich to naturalna przestrzeń działań dyplomatycznych, konferencyjnych, promocyjnych oraz biznesowych, prowadzonych przez instytucje kultury, placówki dyplomatyczne, podmioty miejskie oraz komercyjne. Aktywności międzynarodowej służy również mieszkanie rezydencjalne w Pałacu Potockich, z którego przez cały rok korzystają pisarze(-rki) i tłumacze(-czki) w ramach programu wsparcia rozwoju twórczego Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

– Pałac Potockich to przestrzeń otwarta dla ważnych rozmów o kulturze i dziedzictwie kulturowym miasta, miejsce prowadzenia dyplomacji kulturalnej Krakowa, codziennych spotkań artystów, organizatorów festiwali i wydarzeń oraz samych mieszkańców – mówił w dniu otwarcia Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury. – To miejsce jest w pewnym sensie takim węzłem, przestrzenią współdzieloną. Spotykają się w nim sztuka, muzyka, literatura i nowoczesne idee. Choć pałac wywołuje skojarzenia z przestrzenią niezwykle ekskluzywną, wolimy myśleć o nim jako o prawdziwym forum wymiany pomysłów i doświadczeń.

*

Od 6 czerwca 2021 roku współgospodarzami Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 są KBF oraz Galeria Bunkier Sztuki. Sąsiadami są: Fundacja Miesiąc Fotografii, Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz redakcja „Czasu Literatury”.

Współpracują z nami: Dobra Palarnia Kawy, Fundacja Miesiąc Fotografii, Kraków Miasto Literatury UNESCO, „Czas Literatury”, Kraków Culture, De Revolutionibus Books, Wydawnictwo Agora, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Karakter, Wydawnictwo Znak, Zamek Królewski na Wawelu, Fundacja Inspiro, Stowarzyszenie Porta Musicae, Stowarzyszenie All in UJ, Stowarzyszenie Fundacja Zustricz, Fundacja Spleen, Kids in Kraków, „Kraków i Świat”, Wydział Polonistyki UJ, Wydział Filologii Klasycznej UJ, Akademia Sztuk Pięknych, Conrad Festival, Misteria Paschalia, Miłosz Festival, Sacrum Profanum, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Krakowski Festiwal Filmowy, Mastercard OFF Camera, Patchlab Festival, Unsound Festival i in.

* Pałac Potockich. Spotkaj się z kulturą: https://palacpotockich.krakow.pl
Rynek Główny 20 @palacpotockichkrakow
palacpotockich@kbf.krakow.pl

Wraz ze Stowarzyszeniem Dobrze przygotowaliśmy audiodeskrypcję obiektu, czyli dokładny opis przestrzeni, co pozwala na poruszanie się po Pałacu osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Wraz z Polskim Związkiem Głuchych przygotowaliśmy film informacyjny w PJM. 

 

Program wydarzeń w Pałacu Potockich

 

Zobacz wnętrze Pałacu Potockich!

 

KONTAKT:

Jakub Krasny
Specjalista ds. Komunikacji
Dział Komunikacji
M: +48 571 290 298
jakub.krasny@kbf.krakow.pl

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska