Zamówienia publiczne

Druk i dostawa książek na potrzeby promocji Kraków Miasto Literatury UNESCO pt. „Czarna sztuka – szlak pierwszych krakowskich drukarń”

Nr sprawy: DP-271-23/2021

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa książek na potrzeby promocji Kraków Miasto Literatury UNESCO pt. „Czarna sztuka – szlak pierwszych krakowskich drukarń”

Nr sprawy: DP-271-23/2021

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa książek na potrzeby promocji Kraków Miasto Literatury UNESCO pt. „Czarna sztuka – szlak pierwszych krakowskich drukarń”

Nr sprawy: DP-271-23/2021

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa książek na potrzeby promocji Kraków Miasto Literatury UNESCO pt. „Czarna sztuka – szlak pierwszych krakowskich drukarń”

Nr sprawy: DP-271-23/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.11.2021 r.

Termin składania ofert: 26.11.2021 r., godzina 9:00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa książek na potrzeby promocji Kraków Miasto Literatury UNESCO pt. „Czarna sztuka – szlak pierwszych krakowskich drukarń”

Nr sprawy: DP-271-23/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.11.2021 r.

Termin składania ofert: 26.11.2021 r., godzina 9:00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner