O KBF

Jesteśmy miejską instytucją kultury *, działamy na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych ©, biznesu &, turystyki kulturalnej #, branży spotkań + i przemysłów czasu wolnego…

Tym właśnie jest KBF. I jeszcze więcej – KBF to ludzie, którzy stoją za setkami organizowanych rokrocznie w Krakowie wydarzeń. To spotkania z osobowościami świata kultury i biznesu. To emocje, które buzują w nas pod dużymi scenami plenerowymi i niezapomniane wrażenia, które wynosimy z kameralnych sal koncertowych. To wypieki na twarzy podczas wydarzeń w niezliczonych krakowskich przestrzeniach: tych dobrze znanych, które od wielu lat rozjaśniają kulturalny Kraków, i tych nieodkrytych, których światło wskazuje alternatywne kierunki i tematy. To wszystkie wymiany myśli i gestów: w pierwszym rzędzie, w tłumie pod barierkami, za kulisami, w drodze „do” i „z”. KBF to zbiór otwarty, o czym chcemy powiedzieć dwukropkiem widniejącym w naszym logotypie. Co po nim następuje? My wiemy, na co nas stać, ale ostatnie zdanie zawsze należy do odbiorców naszych działań. Dwukropek jest dla Was, bo to Wasze emocje czynią wyjątkowymi te wszystkie wydarzenia, które wychodzą spod naszych rąk.

Literatura, film, muzyka, sztuki wizualne, turystyka, inicjatywy lokalne, edukacja i biznes.

To 8 głównych obszarów naszej działalności. Tworzymy i pracujemy w Krakowie i dla Krakowa: dla jego mieszkańców, dla turystów, dla tych, którzy wpadają tu na chwilę, ale zostają na dłużej. Kraków wciąga i my aktywnie mu w tym pomagamy od ponad 20 lat.

 

Profesjonalni, otwarci, kulturalni

W 1995 roku Kraków ogłoszono Europejskim Miastem Kultury roku 2000. Nasza instytucja została powołana w celu realizowania programu Kraków 2000 zgodnie z ideą: Myśl – Duchowość – Twórczość. Od tego czasu wiele się zmieniło, a zakres naszej misji nieustannie się poszerza.

Organizujemy zarówno duże krakowskie festiwale, spektakularne widowiska dla stutysięcznej publiczności, głośne w Polsce i Europie wydarzenia artystyczne, jak i niewielkie spotkania czy niszowe przedsięwzięcia. Wspieramy oddolne inicjatywy obywatelskie i wsłuchujemy się w głos mieszkańców miasta. Tworzymy flagowe marki krakowskich festiwali, które stanowią oryginalną, nagradzaną w międzynarodowych konkursach ofertę kulturalną, stymulują turystykę kulturalną i lokalne biznesy, dają oddech od codzienności i trampolinę do innych światów.

Stawiamy na różnorodność, dostępność i kulturotwórczość. Dbamy o wizerunek miasta. Dbamy o to, by miasto było dla ludzi takich jak my: otwartych, ciekawych świata i realizujących się najlepiej wtedy, gdy ich życie tętni kulturą.

Nasze długofalowe programy i cykliczne projekty są wysoko oceniane zarówno przez ekspertów, jak i bezpośrednich odbiorców, czyli mieszkańców Krakowa. Poprzez zadania realizowane w ośmiu strategicznych obszarach docieramy do zróżnicowanej i stale poszerzającej się grupy adresatów, uczestników i klientów. Identyfikujemy się z ideą równego dostępu do kultury, dążąc do interdyscyplinarnej i włączającej formuły organizowanych wydarzeń. Jako transparentna instytucja publiczna stanowimy twórcze środowisko pracy dla swojego zespołu oraz licznych partnerów i współpracowników. Promujemy wartości pluralizmu i dialogu stojące u podstaw społeczeństwa otwartego i kreatywnego. Wciąż jednak uczymy się, reagujemy na zachodzące obok nas zmiany, obserwujemy otoczenie i środowisko. Stale rewidujemy kształt i wizję realizacji tego, co jednym tchem wymieniamy po „dwukropku”.

Kluczowe marki, wydarzenia i festiwale

Wiele realizowanych przez nas projektów i programów to nasze autorskie koncepcje. Angażujemy się również mocno w partnerstwa, patronaty i we współorganizację. Chcemy, by wszyscy nasi partnerzy wiedzieli, że zawsze mogą na nas liczyć. Jesteśmy otwarci na współpracę, a zaangażowanie w różnorodne inicjatywy miasta i jego mieszkańców – a tym samym wspieranie rozwoju Krakowa – stanowią fundament naszej misji.

Jesteśmy operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – pierwszej w Polsce miejskiej strategii promocji czytelnictwa oraz wsparcia dla twórców i lokalnego rynku książki. Zarządzamy także strukturami Regionalnego Funduszu Filmowego, Międzynarodowego Funduszu Filmowego i Krakow Film Commission wspierającymi realizację krajowych i międzynarodowych produkcji filmowych w Krakowie i Małopolsce.

Jako współgospodarz Pałacu Potockich i wydawca kwartalnika „Kraków Culture” inicjujemy kontakty międzybranżowe i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju turystyki przyjazdowej i biznesowej w Krakowie, łącząc tym samym światy kultury, przedsiębiorczości i turystyki.

Na realia pandemii koronawirusa w 2020 roku zareagowaliśmy natychmiast. Już wiosną zainicjowaliśmy kampanię informacyjno-społeczną „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”.

Od 2021 roku KBF jest odpowiedzialny za wdrożenie założeń polityki Kraków Culture. To przewodnik po bogactwie oferty miasta, narzędzie komunikacji międzynarodowej, portal z tekstami o najważniejszych sektorach kultury, nowy kwartalnik kulturalny „Kraków Culture”, rozwój dobrze znanego mieszkańcom portalu Karnet, a także platformy sprzedażowe dla sektora kultury. Różnorodność jest siłą!

 

Jesteśmy dla Was. Jesteśmy KBF.

kultura, biznes, festiwale

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner