Powrót

Edukacja

Bez was – widzów, gości, odbiorców, słuchaczy, obserwatorów – nie byłoby naszych wydarzeń! Kultura to ludzie, spotkania, relacje i emocje. Naszym celem jest zapewnienie możliwie szerokiej dostępności, tak by każdy, niezależnie od płci i wieku, mógł uczestniczyć w organizowanych przez nas przedsięwzięciach. Jako KBF pragniemy docierać do wszystkich – grup zagrożonych wykluczeniem, ze specjalnymi potrzebami, a także najmłodszych. Dzięki temu, że jesteśmy nastawieni na edukację, nasze działania mogą przyjąć różną formułę: od kameralnych prelekcji, przez naukę w formie zabawy czy warsztaty, po szeroko zakrojone interdyscyplinarne kampanie włączające.

Przy organizacji wydarzeń stawiamy na kontakt i współpracę z dziećmi, młodzieżą szkolną, a także z nauczycielami i edukatorami. Z szeroką ofertą naszych działań staramy się dotrzeć zarówno do odbiorców, którzy mają sprecyzowane zainteresowania, jak i mieszkańców Krakowa, którzy wciąż szukają swojej pasji.

 

Nasze działania mają w dużej mierze charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu dysponujemy szerokim zasobem narzędzi do tego, by w interesujący sposób przedstawić bogactwo i różnorodność kultury i sztuki. Większość aktywności łączy się tematycznie z organizowanymi przez nas festiwalami i wydarzeniami. Wśród nich warto wymienić kreatywne i interaktywne warsztaty, spotkania z artystami, specjalistami i organizatorami festiwali, panele, mikrokoncerty, prelekcje, spacery tematyczne, warsztaty związane z dostępnością oraz scenariusze lekcji, które przygotowujemy wspólnie z edukatorami.

Z równą przyjemnością odwiedzamy szkoły, jak i zapraszamy uczestników do swoich przestrzeni, w szczególności do Pałacu Potockich położonego w samym sercu Krakowa: przy Rynku Głównym 20 oraz do Apteki Designu w dzielnicy Wesoła na ulicy Kopernika, w których odbywa się wiele wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez KBF, w tym cyklicznych warsztatów i paneli. Należy do nich na przykład cieszący się ogromną popularnością cykl warsztatów literackich dla dzieci Literackie Chwile, prowadzony przez Beatę Kwiecińską i Macieja Dąbrowskiego, w którym biorą także udział uczniowie i uczennice szkół specjalnych.

Możemy szerzej i lepiej prowadzić nasze działania edukacyjne dzięki nawiązanym współpracom. Za ich przykład mogą posłużyć wspólne długofalowe działania z Zespołem Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, które nawiązaliśmy przy okazji Festiwalu Muzyki Filmowej. Dla uczniów tej placówki przygotowaliśmy cykl warsztatów i spotkań dotyczących zagadnień związanych ze sztuką filmową. Jako KBF zostaliśmy partnerem organizowanego przez szkołę konkursu filmowego.

Natomiast do wspólnego działania na terenie Wesołej zaprosiliśmy uczniów i pedagogów z XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, z którym realizujemy całoroczny projekt partycypacyjny Szkoła kultury. Podczas serii spotkań o zróżnicowanej formule pracownicy KBF-u dzielili się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem z realizacji wydarzeń kulturalnych. Zadaniem licealistów jest stworzenie projektu imprezy dla swoich rówieśników, którą chcieliby zrealizować na terenie dzielnicy Wesoła we współpracy z naszą instytucją.

Żeby skutecznie i lepiej uczyć innych, sami nie przestajemy uczyć się nowych rzeczy, dlatego do dialogu w kwestiach edukacyjnych zapraszamy krakowską młodzież szkolną. Pracujemy z uczniami i kadrą, m.in.: X Liceum Ogólnokształcącego, VII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, III Liceum Ogólnokształcącego, Kolegium Europejskiego, XI Liceum Ogólnokształcące go, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, Szkołą Podstawową nr 26 w Krakowie.

W lutym 2023 roku zorganizowaliśmy całodniowy hackathon pod hasłem „Kultura dla Młodych Ludzi”, w ramach którego zaprosiliśmy uczniów szkół z różnych poziomów edukacji do zaprojektowania ich wymarzonego wydarzenia kulturalnego. Dzięki temu mieliśmy okazję wsłuchać się w potrzeby dorastających odbiorców kultury, poznać ich oczekiwania i wymagania.

W swojej historii KBF ma również współpracę z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Krakowa oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami skupionymi wokół aktywności młodych. Ponadto pozostajemy we współpracy m.in. z: Zespołem Szkół Specjalnych nr 14, Szkołą Specjalną nr 121. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym nr 2, Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Środowiskowym Domem Samopomocy w Skawinie.

W KBF-ie wierzymy w niezwykłą edukacyjną moc kultury, spotkania i dialogu! Jesteśmy otwarci na propozycje wspólnego działania ze szkołami, instytucjami, organizacjami, nauczycielami i edukatorami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!