Zamówienia publiczne

Numer sprawy: DP-011-15/2020

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Tytuł postępowania: Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Powiśle 11 w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 roku

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, informuje o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Szczegółowe informacje w załączeniu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, numer załącznika: 297813.

Kraków, dnia 22 lutego 2021 r.

Pliki do pobrania:

Numer sprawy: DP-011-15/2020

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe

 

Tytuł postępowania: Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Powiśle 11 w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 roku

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, informuje o ogłoszeniu zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, numer załącznika: 294207.
Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2021 roku o godz. 10:30

Kraków, dnia 30 grudnia 2020 roku

 

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner