Zamówienia publiczne

Zapewnienie usług ochrony P. Wysp., C.O.R.T w Krakowie i punktu S.I.M przy ul. Szpitalnej 25 w Krakowie oraz usług asysty

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-011-1/2020

Tytuł postępowania: Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie i punktu Sieci Informacji Miejskiej przy ul. Szpitalnej 25 w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 roku.

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, informuje o ogłoszeniu zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, numer załącznika: 261557

Termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2020 roku o godz. 10:30.

Kraków, dnia 15 stycznia 2020 roku

Pliki do pobrania:

Zapewnienie usług ochrony P. Wysp., C.O.R.T w Krakowie i punktu S.I.M przy ul. Szpitalnej 25 w Krakowie oraz usług asysty

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-011-1/2020

Tytuł postępowania: Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie i punktu Sieci Informacji Miejskiej przy ul. Szpitalnej 25 w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 roku.

Zamawiący, na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o udzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

Kraków, 20.04.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF