Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „HEMI”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-27/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „HEMI”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-27/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „HEMI”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-27/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „HEMI”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-27/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „HEMI”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-27/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „HEMI”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-27/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner