Przejdź do treści

UNESCO Creative Cities Network

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) – Sieć Miast Kreatywnych UNESCO została założona 2004 roku, aby promować współpracę między miastami, które uważają kreatywność za strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju. 116 miast aktualnie należących do sieci podejmuje starania, żeby osiągnąć wspólny cel: umieszczenie kreatywności i przemysłów kulturalnych w centrum swoich strategii rozwojowych na poziomie lokalnym oraz umocnienie aktywnej współpracy na poziomie międzynarodowym.

Dołączając do Sieci, każde miasto zobowiązuje się do dzielenia z innymi najlepszych praktyk i wspierania rozwoju międzynarodowego partnerstwa obejmującego zarówno publiczny, jak i prywatny sektor. Główne zadania Sieci Miast Kreatywnych UNESCO to rozwój innowacyjnych centrów kreatywności, sprzyjanie powstawaniu i rozpowszechnianiu inicjatyw, dóbr oraz usług kulturalnych, a także zwiększanie dostępu i uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza dla grup zmarginalizowanych.

Każde miasto należące do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO realizuje jej idee na jednym z siedmiu pól kreatywnej działalności, które stanowią: literatura, film, muzyka, media arts, design, gastronomia oraz rzemiosło i sztuka ludowa.

W efekcie trwających ponad trzy lata starań, które zaowocowały stworzeniem spójnej strategii rozwoju lokalnego życia literackiego,

Kraków uzyskał w 2013 r. – jako pierwsze miasto słowiańskie i drugie w Europie Kontynentalnej – tytuł Miasta Literatury UNESCO, będąc jednocześnie pierwszym polskim przedstawicielem w Sieci (w 2015 roku dołączyły do niej również Katowice jako Miasto Muzyki).

Od samego początku jest jej aktywnym i zaangażowanym członkiem, również na wewnętrznych szczeblach organizacji.

Kraków już od czterech lat pełni funkcję koordynatora Miast Literatury, polegającą na pośredniczeniu w ich kontaktach z Sekretariatem UNESCO, ułatwianiu między nimi przepływu informacji oraz czuwaniu nad przebiegiem realizowanych wspólnie projektów. Ponadto Kraków zasiada w Komitecie Sterującym Sieci Miast Kreatywnych, gdzie uczestniczy w podejmowaniu kluczowych decyzji na szczeblu generalnym.

Co najmniej raz w roku Miasta Literatury spotykają się, aby przedyskutować pomysły i bieżące działania oraz wymienić się dobrymi praktykami. Nierzadko owoce tego spotkania zbierane są przez resztę roku w postaci wspólnych projektów realizowanych przez kilka Miast Literatury UNESCO, jak np. Drop the Mic. Nordic-Baltic Slam Poetry Network czy Engage! Young Producers.

Ponadto każdego roku odbywa się kongres całej Sieci, w którym uczestniczą reprezentanci wszystkich siedmiu pól kreatywnej działalności. Kongres Miast Kreatywnych UNESCO w 2018 r. był wyjątkowym wydarzeniem dla polskich miast należących do Sieci, ponieważ Kraków i Katowice połączyły siły pod wspólnym szyldem (Krakowice), aby wspólnie pełnić rolę gospodarza tego ważnego wydarzenia. Kongres był nie tylko ogromnym wyzwaniem logistycznym, lecz również wielką szansa na zaprezentowanie światu kulturalnego potencjału obu polskich Miast Kreatywnych.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter