Przejdź do treści

REMA

REMA (Réseau Européen De Musique Ancienne) – Europejska Sieć Muzyki Dawnej to jedyna w Europie sieć skupiająca inicjatywy i instytucje aktywnie działające w polu muzyki dawnej. Powstała w 2000 roku w Ambronay (Francja), z siedzibą w Wersalu, aktualnie zrzesza 80 podmiotów z 20 europejskich krajów. Główną misją sieci jest wymiana wiedzy i informacji między członkami oraz umożliwianie im współpracy w obszarze muzyki dawnej. Ponadto REMA stawia sobie następujące cele:

  • zdobycie pozycji lidera dysponującego wiodącym głosem w świecie europejskiej muzyki dawnej
  • popularyzacja, ułatwianie dostępu i podnoszenie wiedzy o muzyce dawnej
  • promocja i odkrywanie na nowo europejskiego dziedzictwa muzyki dawnej, również w zakresie historycznych instrumentów oraz wykonawstwa historycznego
  • rozwój i standaryzacja edukacji w zakresie muzyki dawnej oraz wspieranie młodych artystów
  • włączenie muzyki w proces tworzenia strategii kulturalnych

Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych celów REMA organizuje regularne spotkania członków w różnych krajach Europy, podczas których odbywa się szereg konferencji, dyskusji i prezentacji. Sieć podejmuje też rozmaite aktywności promujące muzykę dawną oraz jej geograficzną i artystyczną różnorodność. Jedną z takich inicjatyw jest nagroda REMA Early Music Award, przyznawana każdego roku wyjątkowym artystom i projektom, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju muzyki dawnej. REMA ustanowiła także w 2013 roku Europejski Dzień Muzyki Dawnej (21 marca), celebrowany poprzez koncerty i wszelkiego rodzaju muzyczne wydarzenia, odbywające się jednocześnie w całej Europie. Ponadto sieć jest inicjatorem cyklicznych, odbywających się co dwa lata w różnych miastach Europy, pokazów (REMA Showcases), w których młodzi utalentowni artyści mają szansę zaprezentowania się przed międzynarodowym gronem mecenasów muzyki dawnej. REMA założyła także własne internetowe radio www.remaradio.eu promujące działalność artystyczną zrzeszonych członków.

W 2017 roku do REMA dołączył krakowski festiwal Misteria Paschalia, stając się tym samym pierwszym polskim reprezentantem w tej prestiżowej sieci.

Członkostwo w REMA jest nie tylko potwierdzeniem artystycznej jakości i międzynarodowej pozycji festiwalu, ale także otwarciem szeregu nowych możliwości.

Współpraca KBF z Europejską Siecią Muzyki Dawnej umożliwia festiwalowi udział w organizowanych przez sieć wydarzeniach i spotkaniach, będących doskonałą szansą do dyskusji i wymiany doświadczeń, ale także do zyskania jeszcze mocniejszej pozycji na arenie europejskiej, która pozwoli przyciągnąć do Krakowa szersze grono wielbicieli muzyki dawnej z całej Europy.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter