Przejdź do treści

N.I.C.E.

N.I.C.E. (Network for Innovations In Culture and Creativity In Europe) jest międzynarodową siecią, która zrzesza podmioty przemysłu kreatywnego z całej Europy, pozwalając im połączyć siły i systematycznie promować wpływ sztuki, kultury i przemysłów kreatywnych na innowacyjność, rozwój i wzrost gospodarczy. Główną ideą sieci jest bowiem przekonanie o kluczowej roli sektora kreatywnego w zrównoważonym rozwoju miast i regionów. Dlatego członkowie N.I.C.E dzielą ze sobą misję, aby stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata dzięki innowacjom w polu kultury i sektorze kreatywnym. Sieć jest otwarta zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Oferuje partnerstwo firmom i organizacjom z sektora kreatywnego, agencjom krajowym, platformom reprezentującym interesy przemysłów kreatywnych, władzom miejskim, a także uczelniom i instytucjom kultury, takim, jak muzea czy teatry.

Organizacja N.I.C.E. została zainicjowana przez 15 partnerów z 8 krajów na Forum d’Avignon Ruhr w czerwcu 2013 r. w Essen, pod przewodnictwem Europejskiego Centrum Gospodarki Kreatywnej (ecce) w Dortmundzie. Aktualnie sieć liczy już ponad trzydziestu partnerów z piętnastu państw europejskich.

KBF jest pierwszym i dotychczas jedynym polskim członkiem sieci.

Aby jeszcze skuteczniej promować swoje idee, sieć ufundowała przyznawaną corocznie od 2014 roku nagrodę dla organizacji o najbardziej innowacyjnym potencjale. Nagroda N.I.C.E. promuje innowacje prowadzące od kultury i przemysłu kreatywnego do szerszych korzyści ekonomicznych i społecznych. Nagroda ma wywoływać debatę o znaczeniu innowacyjnych rozwiązań, przyciągać uwagę biznesu, kultury i polityki, oraz motywować działaczy sektora kulturalnego i kreatywnego do innowacyjnych eksperymentów. Zwycięzca otrzymuje 8000 euro na rozwój nagrodzonego projektu.

Nagroda N.I.C.E. to ogromna szansa również dla polskich przemysłów kreatywnych. Samo znalezienie się na liście nominowanych do wyróżnienia jest dużą promocją krajowej aktywności poza granicami, otwierającą drogę do kształtowania wizerunku Polski jako miejsca dynamicznie rozwijających się inicjatyw kreatywności. Jest też doskonałą okazją, aby wzmocnić istniejące już gałęzie przemysłu kreatywnego oraz nawiązywać kolejne międzynarodowe kontakty i partnerstwa.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter