Przejdź do treści

MOT

MOT (Małopolska Organizacja Turystyczna) zajmuje się kreowaniem i promowaniem atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieraniem rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu, integracją środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi z turystyką, jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami, zarządzaniem regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzeniem informacji o ofercie turystycznej regionu, a także podnoszeniem kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter