Przejdź do treści

IFEA

IFEA (International Festival and Event Cities Association) to istniejące od 1956 roku międzynarodowe stowarzyszenie wspierające i jednoczące organizatorów festiwali i wydarzeń kulturalnych z całego świata. Sieć służy wymianie wiedzy i doświadczeń, wspomaganiu kreatywności oraz najciekawszych praktyk zarządzania kulturą. Jej wizją jest stworzenie ogólnoświatowego, zjednoczonego przemysłu festiwalowego, który pozytywnie wpływa na społeczeństwo poprzez celebrację kultury. Organizacja jest otwarta dla wszystkich podmiotów przemysłu festiwalowego, które chcą poprzez działalność kulturalną budować i wzmacniać kapitał społeczny na poziomie lokalnym i globalnym. IFEA ma na celu rozwój profesjonalnej edukacji w dziedzinie zarządzania kulturą, podnoszenie jakości jej produktów i zasobów, a także tworzenie sieci międzynarodowych połączeń, w której wszyscy twórcy oraz uczestnicy kultury znajdą swoją reprezentację.

W 2016 roku stowarzyszenie wyróżniło Kraków prestiżową nagrodą IFEA World Festival & Event City, przyznawaną przez międzynarodowe grono jurorów miastom, które najskuteczniej stawiają czoła wyzwaniom współczesnego rynku kultury, działając na rzecz rozwoju sektora kreatywnego, włączania lokalnej społeczności w planowanie polityki kulturalnej oraz wzmacniania międzynarodowych powiązań.

Tytuł Światowego Miasta Festiwali i Wydarzeń Kulturalnych jest świadectwem uznania dla Krakowa jako miasta, które sukcesywnie programuje festiwale z dużym naciskiem na angażowanie swoich mieszkańców i wzmacnianie kulturalnej tożsamości miasta, przyczyniając się tym samym do rozwoju jego kapitału społeczno-ekonomicznego.

Nagroda jest także umocnieniem pozycji lidera, jaką Kraków zajmuje wśród miast festiwalowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter