Przejdź do treści

ICORN

ICORN to niezależna sieć miast, oferująca azyl pisarzom i artystom prześladowanym za swoją twórczość, występująca w obronie wolności słowa i demokratycznych wartości oraz działająca na rzecz międzynarodowej solidarności.

Pisarze i artyści są szczególnie narażeni na działalność cenzury, prześladowanie, więzienie, a nawet śmierć, ponieważ dysponują wyzwalającym darem wyobraźni, który pozwala im wyrażać myśli i idee nieuchwytne dla szerszej publiczności. Ponadto, kiedy wolność słowa jest zagrożona, to zazwyczaj oni jako pierwsi mówią otwarcie o tym zagrożeniu i stają w jej obronie. Miasta członkowskie sieci oferują schronienie tym, którzy z powodu prześladowań nie mogą swobodnie żyć i tworzyć we własnej ojczyźnie.

Głównym celem ICORN jest zapewnienie azylu jak największej liczbie prześladowanych pisarzy i artystów, a także stworzenie wraz z siostrzanymi organizacjami trwałej globalnej sieci stającej w obronie wolności słowa.

Od momentu założenia sieci w 2006 roku dołączyło do niej ponad 60 miast z całego świata, w których znalazło schronienie przeszło 170 pisarzy i artystów. Pomoc ze strony miast ICORN jest bardzo konkretna, a zarazem głęboko symboliczna: pisarz lub artysta ucieka przed zagrożeniem i prześladowaniem, miasto-gospodarz zapewnia mu azyl, a oferowana gościnność, solidarność i wolność wypowiedzi staję się w ten sposób szczególnie cenioną częścią lokalnego etosu.

ICORN chroni i wspiera coraz szersze grono pisarzy, artystów i obrońców praw człowieka, włącznie z blogerami, dziennikarzami, reporterami, tłumaczami i wydawcami. Sieć umożliwia im swobodną ekspresję w miejscu, gdzie nie grozi za to żadna kara. Ponadto dzięki rozwojowi mediów, mogą wciąż utrzymywać kontakt ze swoją publicznością, od której zostali odcięci przez prześladowanie, a także zdobyć nowych odbiorców w miastach schronienia i ich okolicach. Najbardziej znaną stypendystką programu ICORN jest Swietłana Aleksjiewicz, laureatka literackiej Nagrody Nobla w 2015 roku, która lata 2006-2008 spędziła w należącym do sieci Göteborgu.

W 2011 r. Kraków ze względu na bogate życie literackie i artystyczne oraz istotne położenie geograficzne otrzymał od władz wykonawczych ICORN zaproszenie i jako pierwsze miasto Europy Środkowo-Wschodniej dołączył do sieci. Moment przystąpienia do sieci przypadł na uroczyście obchodzony w Polsce rok Czesława Miłosza, związany z setną rocznicą urodzin noblisty. Od tamtej pory Kraków jest jej aktywnym członkiem – przedstawiciele Miasta brali udział w obradach ICORN w  Brukseli, Sztokholmie, Krakowie i Lublanie. Ponadto w maju 2013 r. Miasto wraz z Siecią oraz PEN International WiPC (Writers in Prison Comitee) zorganizowało nadzwyczajną międzynarodową konferencję Writing Freedom. Wzięło w niej udział blisko 200 przedstawicieli życia literackiego: pisarzy, krytyków, tłumaczy, menadżerów i działaczy instytucji literackich z 50 krajów, a także reprezentancji najważniejszych światowych instytucji zajmujących się ochroną wolności słowa.

W latach 2011-2018 Kraków gościł w ramach programu ICORN ośmioro pisarzy: Marię Amelie (właściwe nazwisko Madina Salamowa – Osetia Północna, dziś w Norwegii), Kareema Amera (Egipt/dziś w Norwegii), Mostafę Zamaninija (Iran), Lawona Barszczewskiego (Białoruś), Asli Erdogan (Turcja), Felixa Kaputu (Kongo),  Monema Mahjouba (Libia) oraz Kholoud Charaf (Syria).

Organizatorami Programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN w Krakowie są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Stowarzyszenie Willa Decjusza, które koordynuje pobyt rezydentów i zapewnia im miejsce pracy twórczej.

Wspierają nas

Partner
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter