Przejdź do treści

EUFCN

EUFCN (European Film Commissions Network) – Europejska Sieć Komisji Filmowych to organizacja non-profit, która wspiera i promuje europejską kinematografię oraz kulturę filmową.

Głównymi zadaniami EUFCN jest tworzenie sieci najaktywniejszych Komisji Filmowych z całej Europy, wspieranie wymiany informacji pomiędzy jej członkami, pomoc w produkcji filmów oraz prowadzenie zawodowych i edukacyjnych szkoleń dla członków Sieci. Ponadto EUFCN zajmuje się wspieraniem działań Komisji Filmowych na styku z publicznymi instytucjami, Unią Europejską oraz branżą kinematograficzną. Ponadto Sieć realizuje projekty finansowane przez Unię Europejską, a także systematycznie analizuje potrzeby producentów filmów kinowych i telewizyjnych oraz dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków, aby te potrzeby spełniać.

Obecnie EUFCN zrzesza 84 Europejskie Komisje Filmowe z 28 krajów, w tym Krakowską Komisję Filmową (Krakow Film Commission).

Wspierają nas

Partner
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter