Przejdź do treści

EFFE

EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – powstała w 2014 roku i współfinansowana przez Unię Europejską inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA – European Festivals Associtation), skupiającego najbardziej kreatywne i innowacyjne festiwale Starego Kontynentu. Powstanie EFFE jest rezultatem wieloletniej współpracy EFA z Komisją Europejską i Europarlamentem, podjętej, aby wspólnie odpowiedzieć na potrzebę jeszcze efektywniejszego zwiększania widoczności festiwali i zachęcania ich do wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń.

Główną misją EFFE jest dostarczanie publiczności informacji, które z europejskich festiwali są najciekawsze i najbardziej innowacyjne. W tym celu organizacja postanowiła co roku przyznawać wyróżniającym się festiwalom swój znak jakości – EFFE Label – uwzględniając przy wyborze trzy kryteria: wysoką jakość artystyczną, zaangażowanie lokalnej społeczności oraz europejską i światową rangę. Związani z EFFE eksperci, reprezentujący poszczególne państwa, docierają do festiwali w swoim kraju, oceniają ich aplikacje i prezentują wyniki przed międzynarodowym jury, które przyznaje znak jakości najlepszym kandydatom.

W 2017 r. znak jakości EFFE Label otrzymały aż cztery krakowskie festiwale: Festiwal Miłosza, Festiwal Conrada, Misteria Paschalia oraz Festiwal Muzyki Filmowej.

Festiwal Miłosza

Uznany festiwal poetycki, mający na celu promocję interdyscyplinarnej obecności poezji w różnych formach artystycznych i podkreślenia jej roli jako języka opisu współczesnego świata. Impreza poważana, dobrze promowana i prawidłowo programowana. Spełnia wysokie wymagania literackiej publiczności i poszukuje nowych, alternatywnych dróg promowania poezji. Bardzo istotną częścią festiwalu jest jego program edukacyjna (czytanie poezji, warsztaty krytyczne, przekładoznawcze). Ściśle związany z wszystkimi literackimi inicjatywami Krakowa, szczególnie z marką Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Festiwal Conrada

Festiwal Conrada jest największym międzynarodowym wydarzeniem literackim w Polsce. O międzynarodowym poziomie i rozpoznawalności festiwalu każdego roku świadczy lista zaproszonych gości. Festiwal przyczynił się do zdobycia przez Kraków prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO i niezmiennie doskonale wpisuje się w jego literacki profil oraz strategię rozwoju. Organizatorzy wspierają także młodych pisarzy – podczas każdej edycji festiwalu przyznawana jest Nagroda Conrada za najlepszy literacki debiut roku. Istnieje także program rezydencjalny dla początkujących autorów i inicjatywa wspierająca publikację wschodzących talentów.

Misteria Paschalia

Misteria Paschalia to festiwal muzyki dawnej o ustabilizowanej pozycji. Rangę festiwalu i poziom artystyczny potwierdza szerokie, międzynarodowe grono obiorców oraz transmisje wydarzeń w telewizji Mezzo. Szczególnie wartościowa jest współpraca ze szkołami muzycznymi i stworzenie studentom możliwości zaprezentowania swoich talentów na scenie podczas wybranych koncertów. Wszystkie kryteria EFFE zostały spełnione.

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

Skala festiwalu, jakość prezentowanej muzyki wraz z jej dostępnością (pokazy w otwartych przestrzeniach) zaowocowały niezwykle popularną imprezą dla różnorodnego i szerokiego grona publiczności. Doskonały program i najwyższa jakość przyciągają entuzjastów filmu i muzyki nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Wartość dodaną festiwalu stanowią: świetna strategia budowania publiczności (wraz ze strategiczną współpracą ze szkołami) i doskonałe warsztaty obejmujące tematyką również kwestie społeczne i ekologiczne. Bezbłędna świadomość i zrozumienie międzynarodowych mechanizmów zaangażowania umożliwiły zbudowanie platformy wymiany i mobilności artystów oraz dyrektorów festiwali, wspólną promocję, a także nawiązanie międzynarodowej współpracy.

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter