Przejdź do treści

Cine-Regio

Cine-Regio to założona w 2005 roku niezależna sieć regionalnych funduszy filmowych, skupiająca aktualnie 44 organizacje z 14 krajów całej Europy. Jej członkowie na wiele sposobów wspierają sektor filmowy, aby promować kulturę filmu, sprzyjać jedności społecznej, a także budować lokalną infrastrukturę. Sieć opiera swoją misję na przekonaniu, że wsparcie regionalnych przemysłów filmowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i ochrony europejskiego sektora wizualnego, pozwala również na wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturalnej, pielęgnowanie jej różnorodności, a także krzewienie demokratycznych wartości.

Główne cele Cine-Regio dzielą się na trzy, wzajemnie ze sobą splecione, obszary:

  • Wymiana poglądów, punktów widzenia, doświadczeń i dobrych praktyk na rzecz wspólnego dobra europejskiego przemysłu filmowego, z uwzględnieniem włączania oraz integracji nowych regionalnych funduszy filmowych.
  • Podnoszenie świadomości wśród odbiorców oraz reprezentowanie interesów regionalnych sektorów audiowizualnych w Europie, włączając w to interesy członków sieci wobec europejskich instytucji i organizacji, które odgrywają ważną rolę w określaniu zasad i warunków ich funkcjonowania.
  • Wzmacnianie współpracy w zakresie koprodukcji utworów audiowizualnych, aby łączyć zasoby oraz talenty z różnych regionów i dawać im szansę wejścia na szerszy rynek.

Członkowie Cine-Regio wraz z europejskim przemysłem filmowym sukcesywnie inicjują i organizują działania we wszystkich należących do sieci regionach.

Kraków, reprezentowany przez Krakowską Komisję Filmową, dołączył do Cine-Regio w 2010 r. Od tamtej pory stale współpracuje z siecią, uczestnicząc w organizowanych przez nią zjazdach i debatach, a także angażując się w podejmowane przez nią działania.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter