Powrót

Program mentoringowy Translatorium

Translatorium to program adresowany do osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury zagranicznej na język polski, które mają na swoim koncie nie więcej niż jeden opublikowany przekład dzieła literackiego. Program ma charakter indywidualny, każda z zakwalifikowanych osób przez kilka miesięcy pracuje nad przekładem pod okiem tłumacza o uznanym dorobku, cieszącego się autorytetem w środowisku, a relacja ta ma charakter „uczeń–mistrz”.

Dodatkowo adepci sztuki translatorskiej raz w roku uczestniczą w zajęciach weekendowych obejmujących wiedzę z dziedziny prawa autorskiego oraz relacje między wydawcami i tłumaczami. Całość wieńczy publiczna prezentacja przygotowanego w ramach programu przekładu w objętości około jednego arkusza wydawniczego studentom Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.

Celem programu jest kształcenie kolejnego pokolenia tłumaczy i tłumaczek, którzy przybliżać będą polskiemu czytelnikowi/czytelniczce obcojęzyczne arcydzieła – trosce o wysokiej jakości przekłady ambitnej literatury towarzyszy chęć popularyzacji w Polsce literatury innych obszarów językowych. Program pozwala też młodym tłumaczom/tłumaczkom nawiązać kontakty z wydawcami i kolegami/koleżankami po fachu.

Uczestnicy/uczestniczki programu wyłaniani są w drodze otwartego, ogólnopolskiego, dwuetapowego konkursu (najpierw oceniany jest fragment przekładu, a potem osoby zakwalifikowane rozmawiają z komisją konkursową).

Języki objęte programem zmieniają się i są ogłaszane każdego roku.

Inicjatorami Programu mentoringowego Translatorium są: KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska