Powrót

Kwartalnik Kraków Culture

Kwartalnik „Kraków Culture” ukazał się po raz pierwszy w maju 2021 roku w ramach ogłoszonej wówczas nowej miejskiej polityki kulturalnej pod tą samą nazwą. Magazyn kontynuuje tradycje zasłużonego miesięcznika „Karnet”, który stanowił w latach 1996–2020 najważniejsze źródło informacji o krakowskich wydarzeniach kulturalnych – jest przewodnikiem po tej bogatej ofercie skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i odwiedzających miasto. Kładzie zarazem nacisk na odkrywanie różnorodności Krakowa, potencjału jego dziedzictwa i kreatywności w rozmaitych dziedzinach szeroko pojmowanej kultury.

Wydawany przez KBF kwartalnik „Kraków Culture” to syntetyczna zapowiedź tego, co w każdym kolejnym sezonie krakowskiej kultury najciekawsze i najbardziej inspirujące. Wydarzenia, zjawiska, ludzie i ciekawostki, ale też opinie ekspertów, publicystów, artystów – a wszystko to ujęte w atrakcyjną graficznie formę dwujęzycznego, bezpłatnego magazynu dostępnego zarówno w postaci drukowanej, jak i online.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska