Powrót

Festiwale dla klimatu

„Festiwale dla klimatu” to wspólna inicjatywa kilkunastu organizatorów krakowskich festiwali. Zdajemy sobie sprawę, że tego typu przedsięwzięcia z natury rzeczy nie są ekologiczne, ale chcemy wspierać i wypracowywać trwałe proklimatyczne rozwiązania, możliwe do zastosowania podczas realizacji wydarzeń.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się pod koniec 2022 roku, żeby wymienić doświadczenia i pomysły z zakresu zrównoważonej produkcji, planowania i realizacji koncertów, imprez plenerowych czy pokazów filmowych. Zaczynając od drobnych elementów i prostych rozwiązań produkcyjnych, chcemy dążyć do systemowych zmian w funkcjonowaniu podmiotów organizujących kulturalne przedsięwzięcia.

Pierwszym efektem działań zielonej inicjatywy jest stworzenie krótkiego zbioru dobrych praktyk, dostępnego dla wszystkich stowarzyszeń, instytucji i fundacji, które zechcą skorzystać z wypracowanych rozwiązań. „Festiwale dla klimatu” to jeden z pierwszych kroków w kierunku zrównoważonej kultury. Zamieszczonymi w manualu przykładami chcemy otworzyć katalog inicjatyw i dobrych praktyk oraz zaprosić wszystkich organizatorów kultury, którzy jeszcze do nas nie dołączyli, do zaangażowania się w tworzenie nowego, zrównoważonego wymiaru wydarzeń kulturalnych.

Organizatorzy krakowskich festiwali uznali potrzebę kolektywnego działania przez:

 • zrównoważony rozwój – w tym wspólną odpowiedzialność krakowskich festiwali na zmiany klimatu,
 • społeczną integrację i włączenie społeczne w kontekście obecnego i przyszłych kryzysów migracyjnych,
 • równość i prawa – w kontekście praw mniejszości, wzmacniania roli kobiet w życiu publicznym, polityki równościowej i antydyskryminacyjnej miasta.

Podczas prac przy działaniach proekologicznych należy uwzględnić kwestie antydyskryminacyjne i równościowe, a także zwrócić uwagę na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i mowie nienawiści, jako kontekstach dla działań kolektywnych sektora festiwalowego. Ten proces powinien odbywać się równolegle.

Dobre praktyki realizowane przez członków inicjatywy:

 • ekologiczny, lokalny, niskoemisyjny catering;
 • rezygnacja z gadżetów;
 • zastąpienie papierowych wniosków aplikacyjnych, biletów i zaproszeń wersją elektroniczną;
 • parytety równościowe;
 • aktywności edukacyjne zwiększające świadomość, m.in. dzieci;
 • szkolenia dla pracowników dotyczące m.in. zmian klimatycznych;
 • upcykling materiałów brandingowych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ekologii;
 • promocja „kranowianki”, np. na konferencjach prasowych;
 • promocja ekologicznych dojazdów do pracy;
 • promocja zachowań dających przedmiotom drugie życie, np. Drugie Życie Książki;
 • badanie śladu węglowego;
 • postulaty wspólnego magazynu i dzielenia się zasobami przez krakowskie festiwale.

 

„Festiwale dla klimatu” – zbiór dobrych proekologicznych praktyk

Pobierz dokument

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska