Powrót

Działalność Komisarza Filmowego

W ramach struktur KFC od 2020 r. funkcjonuje stanowisko Komisarza Filmowego w osobie Szymona Witkowskiego, którego głównym zadaniem jest łączenie, spajanie wszelkich aktywności produkcji filmowej w Krakowie i współpraca z jednostkami miejskimi. Dodatkowo Komisarz Filmowy opiniuje wszystkie wnioski filmowe w ramach ZCZDK.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska