Powrót

Czas Literatury

Kwartalnik „Czas Literatury” jest skierowany do osób zainteresowanych polską i światową literaturą. Składają się na niego wywiady, szkice, recenzje i omówienia, wspomnienia, przekłady, w tym z języków rzadkich, a ponadto nieznane z innych periodyków literackich działy, np. „Pisarz w pracy” – poświęcony zagadnieniom warsztatowym, adresowany przede wszystkim do osób tworzących lub zaczynających tworzyć literaturę.

Na łamach kwartalnika publikują m.in.: Marek Bieńczyk, Sylwia Chutnik, Jerzy Franczak, Krzysztof Lisowski, Anna Marchewka, Mira Marcinów, Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski, Anna Nasiłowska, Aleksandra Wieczorkiewicz czy Łukasz Wojtusik.

Redaktorem naczelnym wydawnictwa jest Jan Burnatowski.

Magazyn jest dostępny w salonikach prasowych należących do Garmond Press oraz w wersji cyfrowej na www.czasliteratury.pl.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska