Zamówienia publiczne

„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w podziale na 2 części”

Nr sprawy: DP-271-7/2021

Pliki do pobrania:

„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w podziale na 2 części

 Nr sprawy: DP-271-7/2021

Pliki do pobrania:

„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w podziale na 2 części”

Nr sprawy: DP-271-7/21

Pliki do pobrania:

„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w podziale na 2 części”

Nr sprawy: DP-271-7/2021

 

Pliki do pobrania:

„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w podziale na 2 części

Znak sprawy: DP-271-7/2021

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2021/BZP 00151880/01

Termin składania ofert: 25.08.2021 r., godzina 9:00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner