Zamówienia publiczne

Zakup ogłoszeń reklamowych oraz zakup reklam bannerowych w latach 2020 – 2022

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-6/2020

Tytuł postępowania: Zakup ogłoszeń reklamowych oraz zakup reklam bannerowych w latach 2020 – 2022. Część 1 zamówienia Zakup ogłoszeń reklamowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego. Część 2 zamówienia Zakup reklam bannerowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w zagranicznych portalach branżowych.

W dniu 19.03.2020 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. Szczegóły w załączeniu.

Kraków, dnia 19.03.2020r.

Ogłoszenie o zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 marca 2020 roku pod numerem: 519796-N-2020.
Termin składania ofert upływa w dniu: 12.03.2020 godz. 10.30.

Kraków, dnia 4.03.2020 r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner