Zamówienia publiczne

znak sprawy: DP-271-17/2020

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do  marca 2023 roku. Część 1 – Usługi sprzątania  Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie Część 2 – Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu Solnego, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.

 

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegóły w załączniku.

Kraków, 11.01.2021r.

 

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-17/2020
Nazwa: Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023 roku.
Część 1 – Usługi sprzątania Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie. Część 2 – Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu Solnego, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020 r. pod numerem: 776316-N-2020.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2021r. o godz. 10:30.
Szczegóły w załączeniu.

Kraków, 31.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF
Partner