Zamówienia publiczne

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-011-2/2020

Tytuł postępowania: Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, informuje o ogłoszeniu zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, numer załącznika: 264011
Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 10:30.

Kraków, dnia 17 lutego 2020 roku

Pliki do pobrania:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-011-2/2020

Tytuł postępowania: Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.

Zamawiający, na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o udzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

Kraków, 27.04.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF