Zamówienia publiczne

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-011-3/2020

Tytuł postępowania: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego w terminie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, informuje o ogłoszeniu zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, numer załącznika: 264591
Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2020 roku o godz. 10:30.

Kraków, dnia 21.02.2020 roku

Zamawiający informuje iż, została zamieszczona informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej , numer załącznika: 265154.
Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2020 o godz. 10.30

Kraków, dnia 28.02.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF