Zamówienia publiczne

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe – na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), zamieszcza: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:

    Wspierają nas

    Partner
    Partner Strategiczny
    Mecenas Firma Suempol
    Partner