Zamówienia publiczne

Znak sprawy: DP-271-1/2021
Nazwa: „Wykonanie oświetlenia i remont fasad zewnętrznych oraz holu głównego budynku Pawilonu Wystawowo – Informacyjnego „WYSPIAŃSKI 2000”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00019162/01.

Identyfikator postępowania z miniPortalu (ID): 3f44bb81-7de8-4a0f-a5df-09564a089b75

Szczegóły w załączeniu.

Kraków, 17.03.2021r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner