Zamówienia publiczne

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe informuje, że od dnia 17 maja 2022 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego oraz związane z nimi dokumenty, będą publikowane na poniższych stronach internetowych:
1) https://e-propublico.pl;
2) https://przetargi.kbf.krakow.pl.

W ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 17 maja 2022 r., aktualne pozostają środki komunikacji elektronicznej, wskazane w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla danego postępowania.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner