Zamówienia publiczne

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022

Znak sprawy: DZP-271-14/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2022 r.

Termin składania ofert: 28.04.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022

Znak sprawy: DZP-271-14/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2022 r.

Termin składania ofert: 28.04.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022

Znak sprawy: DZP-271-14/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2022 r.

Termin składania ofert: 28.04.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022

Znak sprawy: DZP-271-14/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2022 r.

Termin składania ofert: 28.04.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022

Znak sprawy: DZP-271-14/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2022 r.

Termin składania ofert: 28.04.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner