Zamówienia publiczne

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Termin składania ofert: 16.09.2021 r., godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 16.09.2021 r., godz. 14:30

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Termin składania ofert: 16.09.2021 r., godz. 14:00

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Termin składania ofert: 16.09.2021 r., godz. 14:00

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Termin składania ofert: 16.09.2021 r., godz. 14:00

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Termin składania ofert: 16.09.2021 r., godz. 14:00

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 149-396039 z dnia 4.08.2021 r.

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2021/S 161-423616 z dnia 20.2021 r.

Termin składania ofert: 6.09.2021 r., godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 149-396039 z dnia 4.08.2021 r.

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2021/S 161-423616 z dnia 20.2021 r.

Termin składania ofert: 6.09.2021 r., godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 149-396039 z dnia 4.08.2021 r.

Termin składania ofert: 31.08.2021 r., godz. 09:00

UWAGA: Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz JEDZ (nazwa pliku do pobrania: espd-request) został zamieszczony w formacie ZIP. Po pobraniu należy go rozpakować i pobrać formularz w formacie XML. W celu uzupełnienia należy postępować zgodnie z zapisami Rozdziału IX, ust. 1 SWZ.

Pliki do pobrania:

Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Znak sprawy: DP-271-12/2021

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 149-396039 z dnia 4.08.2021 r.

Termin składania ofert: 31.08.2021 r., godz. 09:00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner