Zamówienia publiczne
Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „Małopolski przemysł spotkań na arenie międzynarodowej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.09.2021 r.

nr sprawy DP-271-15/2021

Termin otwarcia ofert: 24.09.2021 r., godz. 10.00

Pliki do pobrania:
Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „Małopolski przemysł spotkań na arenie międzynarodowej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.09.2021 r.

nr sprawy DP-271-15/2021

Termin otwarcia ofert: 24.09.2021 r., godz. 10.00

Pliki do pobrania:
Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „Małopolski przemysł spotkań na arenie międzynarodowej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.09.2021 r.

nr sprawy DP-271-15/2021

Termin składania ofert: 24.09.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:
Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „Małopolski przemysł spotkań na arenie międzynarodowej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.09.2021 r.

nr sprawy DP-271-15/2021

Termin składania ofert: 24.09.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:
Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ze znakowaniem na potrzeby projektu „Małopolski przemysł spotkań na arenie międzynarodowej”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.09.2021 r.

nr sprawy DP-271-15/2021

Termin składania ofert: 24.09.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner