Zamówienia publiczne

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 29.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Dostawa licencji i oprogramowania  na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2021 r.

nr sprawy DP-271-25/2021

Termin składania ofert: 26.11.2021 r., godz. 09.00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner