Zamówienia publiczne

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022

Znak sprawy: DZP-271-1/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022

Znak sprawy: DZP-271-1/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022

Znak sprawy: DZP-271-1/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022

Znak sprawy: DZP-271-1/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022

Znak sprawy: DZP-271-1/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.01.2022 r.

Termin składania ofert: 21.01.2022 r., godz. 9.00

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner