Przetargi

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza ponowny przetarg na wynajem boksów w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11 w Krakowie.

Zamawiający Krakowskie Biuro Festiwalowe

Numer sprawy DP-011-14/2020

Termin składania ofert mija w dniu 29 grudnia 2020 roku do godziny 10:30. Ofertę należy złożyć w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, sekretariat Biura, parter. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kraków, dnia 18 grudnia 2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner