Przetargi

Krakowskie Biuro Festiwalowe uprzejmie informuje, iż w postępowaniu na sprzedaż środków transport samochodowego, nr postępowania: DP-011-13/2020 wpłynęły cztery oferty złożone przez:

  1. Józefa Olak “D.J. MET “– oferta nr 1,
  2. Krzysztofa Boguszewskiego – oferta nr 2,
  3. Pavlo Yatsenko – oferta nr 3,
  4. Stanisława Gaweł Kupno Sprzedaż Samochodów– oferta nr 4.

 

Oferta nr 1 została odrzucona z uwagi na braki formalne postawione w postępowaniu przetargowym. Oferty: nr 2, nr 3 i nr 4 w stosunku do środka transport samochodowego będącego przedmiotem przetargu Seata Cordoby spełniają wszystkie postawione w postępowaniu przetargowym wymagania formalne.

 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 4 złożona przez Stanisława Gaweł prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kupno Sprzedaż Samochodów Stanisław Gaweł.

Oferent Stanisław Gaweł został zaproszony do zawarcia umowy sprzedaży środka transportu samochodowego Seat Cordoba objętego przedmiotem rzeczonego przetargu z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

 

Postępowanie przetargowe w stosunku do środka transport samochodowego objętego przedmiotem przetargu Fiat Panda zostaje unieważnione z uwagi na brak wpłynięcia ofert spełniających wymogi formalne.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner