Dyrekcja

Magdalena Doksa-Tverberg Dyrektorka KBF tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Magdalena Doksa-Tverberg jest muzykolożką, menedżerką i animatorką kultury, związaną od lat z administracją samorządową, doświadczoną w szczególności w obszarze kultury i promocji miasta. Ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Dziennikarskie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Była związana z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2004 r., w latach 2011-2016 pełniła funkcję kierowniczą w Wydziale Promocji; od 2016 r. zastępczyni dyrektora w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jej rozległe doświadczenie we wszystkich sektorach kultury wynika ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z zarządzania obszarem mecenatu miasta nad środowiskiem twórczym i artystycznym. Nadzorowała kluczowe projekty miasta na polach muzyki, literatury, sektorów kreatywnych, sztuk performatywnych, dziedzictwa niematerialnego. Współtworzyła Program Rozwoju Kultury do roku 2030, współpracowała z wieloma instytucjami kultury, w tym z KBF, a także szerzej – z całym sektorem festiwali i cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Odpowiadała m.in. za realizację programu Stypendiów Twórczych i Nagród Miasta Krakowa, Pracowni Twórczych, licznych nagród sektorowych, codziennego wsparcia krakowskich twórców i artystów. Współtworzyła polityki miejskie Kultura Odporna oraz Kraków Culture. Zarządzała programami wspierającymi dziedzictwo kulturowe Krakowa (przyznawanie dotacji na prace restauratorskie przy zabytkach, tworzenie i nadzorowanie parków kulturowych, polityka upamiętnień i pomników), odpowiadała za ważne krakowskie jubileusze, wspierała projekty międzynarodowe związane z dziedzictwem. W ostatnim czasie współtworzyła plan zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także pełniła funkcję zastępczyni Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa sprawującego opiekę nad jakością i merytoryką wydarzeń organizowanych w historycznym centrum Krakowa. Pełniła funkcję przewodniczącej lub ekspertki w pracach licznych gremiów konkursów artystycznych, inicjatyw i komisji. Jest współautorką koncepcji wydarzenia „Śpiewaj z nami. Kolędowanie z krakowskimi chórami”, współtworzyła cykl „Krakowskie Noce”. Jest aktywną uczestniczką krakowskiego życia kulturalnego.

Grzegorz Grabowski Zastępca Dyrektorki ds. Operacyjnych tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Z KBF związany od 2002 roku. W tym czasie pracował przy tworzeniu od podstaw wielu nowych projektów wdrażanych w KBF. Jest odpowiedzialny za koordynację planowania i rozliczania budżetu KBF.

Zajmuje się analizami dotyczącymi wszystkich aspektów funkcjonowania instytucji. Sprawuje nadzór nad procesami finansowymi i prawnymi wewnątrz KBF oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Kontroluje kwestie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz zarządzaniem projektami prowadzonymi przez KBF.

Agnieszka Ziętara p.o. Zastępcy Dyrektorki ds. Wykonawczych tel:. 12 354 25 00 agnieszka.zietara@kbf.krakow.pl

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności Zarządzanie firmą, posiada dyplom Master of Business Administration in Public Management Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe związane z oceną ryzyka i dopasowaniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb klientów korporacyjnych, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Magdalena Pławecka p.o. Zastępcy Dyrektorki ds. Marketingu tel:. tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Managerka z 15-letnim doświadczeniem branży retail. W swojej karierze zarządzała obszarami marketingu, sprzedaży, visual merchandisingu na wielu rynkach Europy Środkowej,  Wschodniej oraz Azji. Absolwentka krakowskiego AWF-u.

Robert Piaskowski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwent polonistyki i socjologii na UJ oraz na Universitè d’Aix Marseille w Aix en Provence, dyplomacji kulturalnej na Collegium Civitas w Warszawie, stypendysta programu „Promoting Social Change through Arts” Departamentu Stanu USA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnorodnych sektorach kultury, początkowo w sektorze organizacji pozarządowych, od 2004 r. związany z KBF, do 2019 pełnił w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych, odpowiadając za politykę programową wiodących festiwali i programów kulturalnych KBF.

Prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury. Obecnie pełni funkcję doradczą w zakresie programowym w dyrekcji KBF. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, jednego z najwyżej cenionych w świecie wydarzeń tej branży.

Od 2019 r. pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Kultury. Reprezentuje Prezydenta Krakowa i Miasto Kraków w Radzie Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, Radzie ICORN. Sieci Miast Festiwalowych i Festival Cities Association oraz w sieci miast kreatywnych UNESCO.

Michael Łyczek p.o. Zastępcy Dyrektorki ds. Muzycznych tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Manager kultury, inicjator i koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych. Z KBF związany od 2017 r.. Odpowiada za kreowanie największych wydarzeń muzycznych Miasta Krakowa. Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim. Odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu. Aktywny chórzysta i instrumentalista. Występował w wielu krajach Europy oraz w Chinach. Laureat głównej nagrody w III edycji Konkursu dla Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka.

Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju wydarzeń muzycznych KBF oraz budowanie partnerstw lokalnych i międzynarodowych.

Manager projektu ICE Classic – cyklu koncertów największych gwiazd muzyki klasycznej. Koordynator spotkań branżowych i warsztatów dla młodych kompozytorów odbywających się podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (FMF) oraz projektu Kreatywnej Europy InMICS Composers Lab – serii intensywnych warsztatów dla studiujących w Bolonii, Lyonie, Gandawie i Montrealu kompozytorów. Reprezentuje KBF podczas międzynarodowych i krajowych spotkań dla ekspertów muzycznych i menedżerów kultury.

Agnieszka Kilian p.o. Głównej Księgowej tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego z ponad 16- letnim doświadczeniem zawodowym w branży FMCG  związanej z  księgowością, finansami  oraz  audytem wewnętrznym. Z KBF związana od 2019 roku . Od kwietnia 2022 roku na stanowisku p.o. Głównej Księgowej  KBF.

Katarzyna Jakubowiak Rzeczniczka prasowa KBF tel:. +48 501 238 501 katarzyna.jakubowiak@kbf.krakow.pl

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżerka kultury i literaturoznawczyni, z KBF związana od 2019 roku. Współtwórczyni projektów literackich i edukacyjnych zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO, m.in. ogólnopolskiej akcji Czytaj PL, programów wsparcia dla twórców i wydawców, inicjatywy na rzecz upowszechniania czytania „Supermoc książek” oraz cyklu warsztatów dla dzieci „Literackie Chwile w Pałacu Potockich”. Przez wiele lat związana z krakowskimi instytucjami kultury jako dyrektorka sieci księgarń muzealnych. Dużo czyta, lubi ludzi i uważa, że kultura musi być dostępna.

 

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner