Dyrekcja

Izabela Błaszczyk, MBA Dyrektorka KBF tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kierunek Zarządzanie i Marketing – specjalność Zarządzanie Firmą). Ukończyła Dziennikarstwo i Komunikację Medialną w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europeistykę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest także absolwentką studiów MBA in Public Management organizowanych są przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK. Managerka kultury, producentka, koproducentka i koordynatorka wielu międzynarodowych projektów kulturalnych i telewizyjnych. Członkini jury prestiżowego konkursu EFFIE Awards, zasiada w Radzie Ekspertów THINKTANK, jest także Przewodniczącą Rady Uczelni Akademii Muzycznej. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest członkinią Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na mocy aktu powołania przez Prezydenta RP oraz Rady Biznesu Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK.

Od 1 stycznia 2011 roku Dyrektorka KBF. Wcześniej pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu w KBF, była również Dyrektorem Wydziału Promocji Urzędu Miasta Krakowa i szefową biura prasowego Prezydenta Miasta Krakowa. Odpowiadała za projekty nagrodzone m. in. srebrnym KTR-em oraz Złotymi Orłami.

Jako Dyrektorka KBF współdecyduje o kształcie i odpowiada za organizację, produkcję i markę prestiżowych krakowskich wydarzeń kulturalnych, takich jak Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Festiwal Miłosza, Festiwal Conrada, Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie, ICE Classic i wielu innych.

Szczyci się niezmiennie wysoką jakością działań, potwierdzoną licznymi nagrodami dla festiwali, pojedynczych wydarzeń, a także nowatorskich kampanii i publikacji. Projekty KBF zostały docenione przez organizatorów takich konkursów, jak m.in. IFEA, Pinnacle Awards, European Design Awards, Złote Formaty, Złote Orły czy Mobile Trends Awards. KBF otrzymało nagrodę zespołową dla najlepszego zespołu marketingu – Grand Prix V edycji konkursu Dyrektor Marketingu Roku, zaś festiwale organizowane przez KBF znaki jakości Effe Label przyznawane przez European Festivals Association.

Izabela Błaszczyk zwraca szczególną uwagę na uzupełnienie programu wydarzeń KBF o ofertę dla dzieci, seniorów i grup wykluczonych, a także na współpracę instytucjonalną zarówno z podmiotami miejskimi, jak i firmami prywatnymi czy NGOs. Wśród najważniejszych zadań wymienia kluczowe dla miasta inicjatywy, koordynowane przez KBF, takie jak działalność Krakow Film Commission, realizacja strategicznego programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, kompleksowe zarządzanie działalnością Centrum Kongresowego ICE Kraków (jeden z najlepszych w tzw. Nowej Europie obiektów kategorii multivenue; Meetings Star Award 2015, 2016, 2017, 2018) czy nadzór nad siecią oficjalnych punktów informacji miejskiej InfoKraków. W latach 2014 – 2016 współodpowiadała za program wydarzeń kulturalnych w TAURON Arenie Kraków. Nadzoruje proces tworzenia wielofunkcyjnego centrum literackiego zarządzanego przez KBF pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”.

Dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu managementu, KBF wprowadziło autorską metodę zarządzania projektami, którą objęto kluczowe obszary działalności KBF. Izabela Błaszczyk posiada certyfikat PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management.

Robert Rozciecha Zastępca Dyrektora ds. Wykonawczych tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Zdobywał doświadczenie produkując największe krakowskie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Od lat związany z branżą eventową. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest odpowiedzialny za koordynację i logistykę projektów realizowanych przez KBF. Sprawuje nadzór nad produkcją wydarzeń.

Realizuje długoterminową strategię KBF w zakresie zarządzania projektami oraz optymalizuje procesy związane z rozwojem techniki i mechaniki scenicznej. Odpowiada za bezpieczeństwo imprez oraz obiektów, których operatorem jest KBF (ICE Kraków, Powiśle 11, Pawilon Wyspiańskiego). Współpracuje ze służbami miejskimi, samorządowymi oraz państwowymi. Koordynuje pracę zespołów technicznego i administracji, odpowiedzialnych za realizację wydarzeń w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Grzegorz Grabowski Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Z KBF związany od 2002 roku. W tym czasie pracował przy tworzeniu od podstaw wielu nowych projektów wdrażanych w KBF. Jest odpowiedzialny za koordynację planowania i rozliczania budżetu KBF.

Zajmuje się analizami dotyczącymi wszystkich aspektów funkcjonowania instytucji. Sprawuje nadzór nad procesami finansowymi i prawnymi wewnątrz KBF oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Kontroluje kwestie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz zarządzaniem projektami prowadzonymi przez KBF.

Aleksandra Wdowiak Zastępca Dyrektora ds. Marketingu tel:. 12 354 26 19 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwentka polonistyki ze specjalizacją edytorską na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła liczne kursy menadżerskie związane m.in. z zarządzaniem projektami i zarządzaniem zmianą. Związana z KBF od 2009 r., początkowo w obszarach brandingu i komunikacji wizualnej, kreacji graficznej, kampanii promocyjnej, a następnie PR, komunikacji i digital marketingu. Wcześniej marketingowiec i grafik w branży turystycznej. Koordynatorka wdrożenia systemu zarządzania projektami w KBF w 2016 r.

Zarządza Departamentem Marketingu KBF, odpowiedzialnym za promocję, komunikację i wizerunek marek z obszarów kultury, turystyki i biznesu. Odpowiada za strategię marketingową KBF i art direction. Do jej zadań należy koordynacja kampanii promocyjnych – outdoorowych, prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Prowadzi współpracę ze sponsorami oraz komercyjnymi partnerami. Koordynuje działalność wydawniczą KBF, w tym wydawnictwo „Kraków Culture” oraz liczne publikacje programowe i książkowe.

Robert Piaskowski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwent polonistyki i socjologii na UJ oraz na Universitè d’Aix Marseille w Aix en Provence, dyplomacji kulturalnej na Collegium Civitas w Warszawie, stypendysta programu „Promoting Social Change through Arts” Departamentu Stanu USA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnorodnych sektorach kultury, początkowo w sektorze organizacji pozarządowych, od 2004 r. związany z KBF, do 2019 pełnił w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych, odpowiadając za politykę programową wiodących festiwali i programów kulturalnych KBF.

Prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury. Obecnie pełni funkcję doradczą w zakresie programowym w dyrekcji KBF. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, jednego z najwyżej cenionych w świecie wydarzeń tej branży.

Od 2019 r. pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Kultury. Reprezentuje Prezydenta Krakowa i Miasto Kraków w Radzie Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, Radzie ICORN. Sieci Miast Festiwalowych i Festival Cities Association oraz w sieci miast kreatywnych UNESCO.

Paula Fanderowska Zastępca Dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystka na uniwersytetach w Hiszpanii. Ukończyła także Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Stosunki Międzynarodowe i Dyplomację w Collegium Civitas w Warszawie. Od roku 2014, po zakończeniu misji dyplomatycznej jako Konsul RP w Caracas/Wenezuela, związana z KBF, operatorem ICE Kraków.

Zarządza polityką sprzedaży Centrum Kongresowego ICE Kraków. Jest doświadczonym managerem i ekspertem w obszarze przemysłu spotkań oraz event marketingu. Będąc liderem projektu Kraków Network, jedynej w Polsce sieci business networkingowej zrzeszającej podmioty z sektora MICE, jest promotorem branży spotkań na arenie krajowej i międzynarodowej. Odpowiada za kreowanie długofalowej strategii marketingowej ICE Kraków. Od 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, skupiających profesjonalistów z branży spotkań, w tym: MPI oraz ICCA. Zasiada w Kapitule Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Nagrodzona MP Power Awards – MP Power 12 w kategorii Dostawca Venue.

Michael Łyczek Zastępca Dyrektora ds. Muzycznych tel:. 12 354 25 00 poczta@kbf.krakow.pl

Manager kultury, inicjator i koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych. Z KBF związany od 2017 r.. Odpowiada za kreowanie największych wydarzeń muzycznych Miasta Krakowa. Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim. Odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu. Aktywny chórzysta i instrumentalista. Występował w wielu krajach Europy oraz w Chinach. Laureat głównej nagrody w III edycji Konkursu dla Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka.

Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju wydarzeń muzycznych KBF oraz budowanie partnerstw lokalnych i międzynarodowych.

Manager projektu ICE Classic – cyklu koncertów największych gwiazd muzyki klasycznej. Koordynator spotkań branżowych i warsztatów dla młodych kompozytorów odbywających się podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (FMF) oraz projektu Kreatywnej Europy InMICS Composers Lab – serii intensywnych warsztatów dla studiujących w Bolonii, Lyonie, Gandawie i Montrealu kompozytorów. Reprezentuje KBF podczas międzynarodowych i krajowych spotkań dla ekspertów muzycznych i menedżerów kultury.

Michał Zalewski Rzecznik KBF i Członek Dyrekcji tel:. +48 513 099 671 michal.zalewski@kbf.krakow.pl

Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją. Jest absolwentem studiów MBA in Public Management organizowanych są przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia z public relations, brał udział w licznych szkoleniach z obszaru zarządzania i marketingu. Z KBF związany od 2013 roku. Początkowo odpowiadał za działania związane z kreacją i brandingiem. Współtworzył strategię marketingową oraz identyfikację wizualną Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Pełnił obowiązki Kierownika Działu Nowych Mediów i PR. Członek zespołu Departamentu Marketingu KBF nagrodzonego Grand Prix V edycji konkursu Marketing Roku. Laureat 2. miejsca konkursie PRotony w kat. Debiut w PR oraz Złote Spinacze w kat. PR miejsca, miasta, regionu, nominowany do tytułu Młody Wilk – Odkrycie roku w konkursie Dyrektor Marketingu. Obecnie opiekuje się ponad siedemdziesięcioma markami, którymi zarządza KBF.

Doświadczenie zdobywał prowadząc Biuro Promocji kina KIJÓW.CENTRUM w Krakowie, a także wspierając komunikacyjnie podmioty z branży life science. W Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych odpowiadał za promowanie wydarzeń zaliczanych do grupy alternative content. Promotor cyklicznych spotkań ze studentami, podczas których przekazuje wiedzę o przemyśle spotkań oraz jego znaczeniu dla marketingu miejsc i promocji marek miejskich. Konferansjer prowadzący koncerty, premiery filmowe oraz konferencje organizowane przez KBF. Prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych oraz zarządzania marką.

Maria Szostek Główna Księgowa tel:. 12 354 25 07 ksiegowosc@kbf.krakow.pl

Absolwentka wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse zorganizowane przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 1 czerwca 2004 roku na stanowisku Głównego Księgowego KBF. Od początku swojej pracy zawodowej związana z jednostkami sektora finansów publicznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, jako główny księgowy w Zespole Ekonomiczo-Administracyjnym Szkół oraz Skarbnik Gminy Trzyciąż.

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner