Praca

Powrót

Dołącz do nas!

Poszukujemy pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Rozwoju Publiczności i Sprzedaży

Zakres obowiązków:

 • planowanie i realizowanie wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez KBF w zakresie rozwoju publiczności, logistyki, organizacji oraz obsługi widowni i odbiorców wydarzeń;
 • współtworzenie i realizacja strategii rozwoju publiczności zarówno dla wydarzeń organizowanych stacjonarnie, jak i tych odbywających się w formie online na platformie PLAY KRAKÓW;
 • organizacja widowni oraz obsługa publiczności podczas wydarzeń organizowanych stacjonarnie oraz obsługa odbiorców wydarzeń odbywających się w formie online na platformie PLAY KRAKÓW;
 • rozwijanie relacji i podtrzymywanie kontaktu z publicznością oraz pozyskiwanie nowych odbiorców;
 • rozwijanie istniejących narzędzi służących rozwojowi publiczności oraz inicjowanie i wdrażanie kolejnych rozwiązań;
 • szacowanie i określanie cen biletów, tworzenie ofert sprzedaży biletów oraz uruchamianie, prowadzenie, kontrolowanie i rozliczanie sprzedaży biletów we wszystkich kanałach dystrybucji;
 • rzetelna obsługa istniejących narzędzi służących rozwojowi publiczności, w szczególności platformy KBF: BILETY;
 • terminowe tworzenie dokumentacji związanej ze sprzedażą biletów oraz kodów dostępów (m.in. umów, cenników, szacunków, raportów i rozliczeń);
 • negocjowanie, przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zawieranych umów.

 

Czego oczekujemy:

 • poczucia odpowiedzialności za rozwój publiczności wydarzeń i produktów KBF oraz kanałów dystrybucji biletów;
 • umiejętności priorytetyzowania zadań i prowadzenia wielu projektów jednocześnie;
 • umiejętności pracy w zespole, samodzielności i systematyczności;
 • umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu oraz odporności na stres;
 • wysokiej kultury osobistej, skrupulatności, rzetelności i obowiązkowości;
 • wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych oraz komunikatywności;
 • elastyczności i gotowości do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy;
 • gotowości do pracy w niestandardowym wymiarze czasu (np. w święta, Wielkanoc, Sylwestra lub w weekendy).

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenia w pracy, w podobnym zakresie zadań w instytucjach publicznych, agencjach eventowych lub instytucjach kultury, będzie dodatkowym atutem.

 

Co oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • udział w realizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez KBF;
 • pracę przy pionierskim projekcie, jakim jest platforma PLAY KRAKÓW;
 • pracę w dynamicznym i zaangażowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego w ciekawym i wymagającym obszarze;
 • dofinansowanie do wypoczynku, bony na święta, pożyczki z ZFŚS;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: patrycja.piskorska@kbf.krakow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Formularz kontaktowy  Prosimy o załączenie klauzuli na przesłanym CV:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji dla tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie
  1 roku od momentu ich przesłania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


  Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.

  Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego tj. celem
  weryfikacji kandydatów i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wyrażonej poprzez wysłanie
  zgłoszenia rekrutacyjnego, która może zostać odwołana w każdym czasie.

  Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu jej zakończenia i niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną one usunięte. W przypadku wyrażenia
  zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia ich przesłania.

  Przesłane dane osobowe możemy przekazać:

  - podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego

  - dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych;

  - pomiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania

  – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

  Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych
  (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem:
  Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl

  Wspierają nas

  Partner
  Partner Strategiczny
  Mecenas Firma Suempol
  Partner