Praca

Powrót

 

Dołącz do nas!

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Literackich

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie projektów literackich np.: festiwali, projektów wydawniczych, programów literackich, projektów o charakterze narodowym i międzynarodowym;
 • samodzielne programowanie wydarzeń i programów literackich;
 • zarządzanie projektami literackimi KBF w zakresie programowym;
 • weryfikowanie i dobór propozycji programowych w działaniach realizowanych w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO;
 • kosztorysowanie wydarzeń oraz zarządzanie budżetami projektów;
 • reprezentowanie KBF na zewnątrz, nawiązywanie i rozwijanie relacji oraz wzmacnianie partnerstwa z krakowskim i ogólnopolskim środowiskiem literackim.

Czego oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia w pracy w branży;
 • wykształcenia wyższego (ukończone studia magisterskie);
 • biegłej znajomości języka angielskiego (mile widziana znajomość drugiego języka obcego);
 • wiedzy merytorycznej;
 • znajomości branży literackiej i wydarzeń literackich w Polsce;
 • wiedzy z zakresu literatury polskiej i światowej;
 • samodzielności, kreatywności, rzetelności oraz odpowiedzialności;
 • umiejętności efektywnej organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań związanych z kulturą i pożytkiem publicznym;
 • wysokich umiejętności społecznych i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętności wykonywania wielu zadań jednocześnie;
 • umiejętności tworzenia i redagowania tekstów (tzw. „lekkie pióro”).

 

Co oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • twórczą atmosferę pracy;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • dofinansowanie do wypoczynku, bony na święta, pożyczki z ZFŚS;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz opieki medycznej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: urszula.chwalba@kbf.krakow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Formularz kontaktowy  Prosimy o załączenie klauzuli na przesłanym CV:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji dla tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie
  1 roku od momentu ich przesłania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


  Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.

  Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego tj. celem
  weryfikacji kandydatów i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wyrażonej poprzez wysłanie
  zgłoszenia rekrutacyjnego, która może zostać odwołana w każdym czasie.

  Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu jej zakończenia i niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną one usunięte. W przypadku wyrażenia
  zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia ich przesłania.

  Przesłane dane osobowe możemy przekazać:

  - podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego

  - dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych;

  - pomiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania

  – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

  Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych
  (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem:
  Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl

  Wspierają nas

  Partner
  Partner Strategiczny
  Mecenas Firma Suempol
  Partner