Działy

KBF podzielony jest na szereg departamentów, które wspólnie czuwają nad sprawnym funkcjonowaniem całej instytucji.

 • Dział Administracji

  KBF znają jak własną kieszeń, zajmują się kompleksową obsługą administracyjną i techniczną wszystkich budynków, którymi dysponujemy. Dzielą i rządzą punktami sieci InfoKraków, Powiślem 11, Zgody 7 i naszymi magazynami. Prowadzą inwestycje i remonty, dystrybuują wśród pracowników sprzęt informatyczny, zarządzają środkami transportu i środkami trwałymi.

 • Dział Rozwoju Publiczności i Sprzedaży

  Dzięki nim wiemy, kim są odbiorcy naszych wydarzeń, programów i projektów. Do zadań tego działu należą badania publiczności, sporządzanie raportów oraz rekomendacji z wyników badań, gromadzenie danych oraz redakcja sprawozdań związanych z działalnością statutową KBF. Analizują dane sprzedażowe i zarządzają dystrybucją biletów w różnych kanałach sprzedaży. Wspierają także organizację widowni podczas wydarzeń. Monitorują i ewaluują nasze wyniki pod kątem zgodności ze strategią marki – jeśli tylko zbaczamy z przyjętego kursu, oni widzą to czarno na białym.

 • Dział Finansowo-Księgowy

  Można na nich liczyć. Prowadzenie naszych ksiąg rachunkowych, ewidencja księgowa dokumentów kosztowych, a także obsługa finansowa i księgowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych to tylko przykłady najważniejszych zadań tego działu. Liczy on też na innych pracowników KBF, którzy wprowadzają w obieg umowy z kontrahentami. To Dział Finansowo-Księgowy kontroluje bowiem formalno-rachunkowe dowody księgowe oraz realizację płatności dla naszych zewnętrznych partnerów.

 • Dział InfoKraków

  Kraków nie ma przed nimi tajemnic – opowiadając o muzeach, atrakcjach czy wydarzeniach kulturalnych, czują się jak ryba w wodzie. To oni dbają o kompleksową obsługę mieszkańców i turystów z Polski i zagranicy. Prowadzą zintegrowany system informacji miejskiej, turystycznej i kulturalnej, na który składa się dziewięć punktów InfoKraków rozmieszczonych w strategicznych dla odwiedzających miejscach w mieście. Dział jest także operatorem Zgody 7 – miejsca spotkań, innowacyjnego punktu informacji w Nowej Hucie połączonego z kawiarnią i księgarnią.

 • Dział Inicjatyw Lokalnych

  Najlepiej czują się w działaniach na styku sektora kultury, rzemiosła i tradycji regionu. DIL – bo tak w skrócie nazywamy ten dział – odpowiada za sieciowanie i koordynowanie działań lokalnych środowisk artystycznych w takich obszarach jak: dziedzictwo niematerialne miasta i jego historyczne tradycje (np. Jarmark Świętojański, koronacja króla kurkowego), sztuki wizualne i sztuka publiczna, projekty ekologiczne, ruchy slow i działalność ruchów obywatelskich (m.in. projekty zgłoszone w ramach budżetów obywatelskich i dzielnicowych). Do ich zadań należy też współpraca z partnerami działającymi w obszarach folkloru, sztuki etnicznej i wystaw w przestrzeni publicznej.

 • Dział Komunikacji

  Na co dzień to właśnie zespół Działu Komunikacji dba o to, by było o nas głośno. Współpracują z mediami tradycyjnymi, postują w mediach społecznościowych, dbają o to, by nasze wydarzenia były widzialne w druku i online. Tworzą i wdrażają w życie koncepcje kreatywne kampanii promocyjnych, sięgając po rozwiązania czerpiące z najnowszych trendów w marketingu kultury i biznesu. Odpowiadają za działania public relations, pozyskują patronów medialnych, organizują konferencje prasowe i administrują naszymi stronami internetowymi – jednym słowem komunikują to, co dzieje się w KBF i budują nasz wizerunek.

 • Dział Krakow Film Commission

  Jeśli chodzi o srebrny ekran, są niekwestionowanymi specjalistami. Krakow Film Commission wspiera realizację produkcji filmowych: pomaga przy uzyskiwaniu wszelkich wymaganych zezwoleń oraz w dostępie do lokacji publicznych na terenie całego regionu. Współpracuje z filmowcami na niemal wszystkich etapach produkcji. Przy Krakow Film Commission działa Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie, finansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków i środków budżetu Województwa Małopolskiego. Wspiera on organizacyjnie i promocyjnie festiwale filmowe, warsztaty, konferencje i działania edukacyjne, stymulując lokalny przemysł audiowizualny. Premiery filmów z Krakowem i Małopolską w tle to także ich zasługa.

 • Dział Kreacji i Brandingu

  Jak nas widzą, tak nas piszą. O oprawę graficzną i identyfikację wizualną każdego z naszych działań dba Dział Kreacji i Brandingu. Odpowiada za kampanie promocyjne oraz wszelkie działania reklamowe wszystkich wydarzeń i programów organizowanych przez KBF: od projektów graficznych, poligrafię, przez kampanie outdoorowe, wystawiennictwo, dokumentację fotograficzną i branding w miejscach naszych wydarzeń, aż po projekty wydawnicze. Wespół z Działem Komunikacji kreują wizerunek naszych imprez – to oni sprawiają, że nie sposób pomylić Sacrum Profanum z żadnym innym krakowskim festiwalem, a Conrad Festival tętni literaturą od pierwszego spojrzenia. Dział Kreacji i Brandingu zajmuje się też promocją Krakow Film Commission, punktów InfoKraków, magazynu „Karnet”, portalu Kraków Travel i programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 • Dział Literacki

  Kraków jak się pisze! Dział Literacki zajmuje się realizacją programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Odpowiada programowo za największe w Polsce festiwale literackie: Conrad Festival i Festiwal Miłosza oraz wspiera inne festiwale gatunkowe. Prowadzi programy edukacji literackiej, wspierania debiutów literackich i kursy pisania, a także ogólnopolską akcję Czytaj PL! Strategiczny charakter mają działania wspierające zrównoważony rynek książki, w tym programy dla wydawnictw i księgarni. Dział realizuje też projekty promujące różnorodne dziedzictwo literackie Krakowa, a także koordynuje działania związane z powstającym Centrum Literatury i Języka „Planeta LEM” w Składzie Solnym.

 • Dział Programowy

  Wiedzą, co w trawie piszczy i dbają o to, by odbiorcy naszych imprez też orientowali się w tym, co dziś w muzyce aktualne, ważne i konstruktywnie odnoszące się do naszego muzycznego dziedzictwa. Programują imprezy, kontraktują artystów, dbają o gości festiwalowych w czasie ich pobytu w Krakowie. Próby przed koncertami, negocjacje umów, logistyka transportowa i towarzyszące wydarzeniom wydawnictwa książkowe i płytowe KBF – od pierwszej do ostatniej nuty dbają o to, by wszystko tam zagrało.

 • Dział Personalny

  KBF tworzą ludzie, którzy znają się na swoim fachu. Dział Personalny wie, jak do nich dotrzeć i jak wybrać spośród wielu kandydatów tych, którzy w naszej pracy poczują się jak ryby w wodzie. Zajmuje się całym procesem personalnym począwszy od planowania zatrudnienia, rekrutacji i samego zatrudnienia, poprzez motywowanie i rozwój pracowników, aż po ich (ewentualne) odejście z instytucji. To także dział, w którym odbywa się rekrutacja wolontariuszy naszych imprez – jeśli chcesz zostać jednym z nich, ten dział rozpatrzy Twoją aplikację jako pierwszy. Niezależnie od tego, ile masz lat i jakie masz doświadczenie.

 • Dział Prawny

  Pracownicy tego działu odpowiadają za przestrzeganie litery prawa we wszystkich działaniach podejmowanych przez pracowników KBF. Udzielają nam pomocy prawnej, opracowują wzorcowe dokumenty, regulaminy i umowy, negocjują i sporządzają umowy, opracowują pod względem prawnym projekty uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie naszej działalności. Dbają o ewidencję praw autorskich i licencji oraz są odpowiedzialni za przeprowadzanie postępowań w oparciu o prawo zamówień publicznych.

 • Dział Produkcji

  Tej ekipy nie może zabraknąć na żadnej imprezie. Odpowiada za produkcję wydarzeń organizowanych przez KBF: dba o technikę sceniczną i logistykę, zabezpiecza eventy, kontaktuje się ze służbami i jednostkami miejskimi w zakresie zapewnienia formalnych zgód i zezwoleń na przeprowadzenie imprez. Wielka scena sylwestrowa w samym sercu miasta, wynajdywanie nieoczywistych przestrzeni dla kultury czy spotkania dla biznesu – to wszystko ich sprawka.

 • Dział Projektów Społecznych i Edukacji

  Jeśli tworzyć kulturę, to tylko otwartą i dostępną. Dział odpowiada za rozwój działań z obszaru odpowiedzialności społecznej KBF. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze i wykluczone, a także instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, których oferta skierowana jest do dzieci. Dbają o inkluzywny charakter naszych działań i promują postawy proekologiczne – zarówno wewnątrz KBF, jak i w ramach realizowanych projektów. Dział realizuje swoje cele także za pośrednictwem marek Kraków dla Wszystkich oraz Kids in Kraków.

 • Dział Księgowości, Przychodów i Rozliczeń

  Nie ma w KBF drugiego działu,  który ma takie oko do szczegółów, jak Dział Księgowości, Przychodów i Rozliczeń. Opiniowanie umów, wystawianie faktur i ewidencja księgowa przychodów KBF to ich podstawowe zadania. Nieobce są im takie pojęcia i sytuacje jak „rejestr sprzedaży podatku VAT”. „rozliczanie importu usług” czy „wycena i rozliczanie inwentaryzacji aktywów”. A to dopiero początek…

 • Dział Koordynacji Funduszy i Procesów

  To dział, który bacznie przygląda się temu, jak KBF funkcjonuje na wszystkich poziomach. Jak usprawnić nasze działanie? Jak wdrożyć nowe rozwiązania? Dział Koordynacji Funduszy i Procesów odpowiada za analizę oraz modelowanie procesów wewnętrznych. Przygotowuje oraz proponuje nowe narzędzia wspomagające pracę. Ma też jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Zajmuje się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dotacji ze środków zewnętrznych, umożliwiając Departamentom Operacyjnemu, Wykonawczemu i Marketingu realizowanie najśmielszych pomysłów.

 • Dział Współpracy Biznesowej

  Współpraca z partnerami i sponsorami KBF, udział w realizacji kampanii sponsoringowych w obszarze rozrywki i kultury – szeroki wachlarz imprez KBF pozwala firmom odnaleźć w nich najdogodniejsze pole do wsparcia swojej marki, bez względu na profil działalności [link do zakładki Współpraca]. Pomaga w tym Dział Współpracy Biznesowej, który odpowiada m.in. za działania reklamowe, promocyjne i komercyjne podczas naszych wydarzeń, zajmuje się także sprzedażą powierzchni reklamowych w punktach InfoKraków, na stronach internetowych oraz reklam w wydawnictwie „Kraków Culture”. Dba także o długofalowe relacje z naszymi partnerami poprzez organizację wydarzeń networkingowych, których celem jest budowanie relacji między przedstawicielami świata biznesu i kultury.

 • Dział Wydawniczy

  To Dział, który wypatrzy każdy błędnie postawiony przecinek. Artykuły i informacje, redakcje i korekty, dbałość o językową i stylistyczną poprawność tekstów udostępnianych przez KBF w postaci komunikatów, magazynów, książek, ulotek, broszur i portali internetowych – to podstawowe zadania realizowane przez Dział Wydawniczy. Odpowiada on też za dwujęzyczny kwartalnik „Kraków Culture” oraz budowanie i aktualizację treści oficjalnego miejskiego portalu turystycznego Kraków Travel.

 • Główna Księgowa

  Serce i rozum Wydziału Finansowego. Nadzoruje prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej KBF. Kieruje, koordynuje i nadzoruje finansowe aspekty realizacji zadań poprzez poszczególne działy KBF w ramach podległego Wydziału.

 • Kierownicy projektów

  Ściśle przestrzegane harmonogramy prac, skrupulatne wykresy Ganta, dyscyplina regularnych spotkań zespołów projektowych i pilnowanie „dedlajnów” – tak wygląda ich codzienność w pracy. Kierownicy odpowiadają za prawidłową realizację projektów KBF w ustalonym czasie, budżecie oraz zakresie. Są odpowiedzialni za osiąganie wyznaczonych celów i założeń, zarządzanie zespołem projektowym oraz ewaluację. Przeprowadzają pracowników innych działów przez gęstwinę zadań, wątków i terminów, tak by każdy wyszedł bez szwanku z procesu organizacji nawet najbardziej wymagających festiwali, wydarzeń, programów i projektów.

 • Radcy prawni

  Prawnych „zagwozdek” jest w naszej pracy bez liku, dlatego konsultacja z radcami prawnymi to dla nas rzecz niezbędna. Radcy świadczą na rzecz KBF pomoc prawną: udzielają porad, sporządzają opinie prawne, opracowują projekty aktów prawnych oraz występują przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocników procesowych.

 • Rzecznik prasowy

  Głos wielu naszych projektów i duch stoickiego spokoju w kryzysie. Kreuje politykę informacyjną KBF i odpowiada za kontakt z beneficjentami i interesariuszami wszystkich akcji, programów i wydarzeń. Reprezentuje nas zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Opracowuje dokumenty strategiczne związane z zarządzaniem ryzykiem, a także prowadzi komunikację w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych. Jest odpowiedzialny za kontakt z mediami, a we współpracy z naszymi pracownikami przygotowuje odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Zawsze gotowy na „setkę” przed kamerą, dwa słowa do mikrofonu i jedną słuszną decyzję w trudnym momencie.

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner