Dofinansowania

Kultura ma znaczenie. Jest gwarancją rozwoju społeczeństwa i wpływa na poziom zadowolenia z życia jej odbiorców. Pełnymi garściami czerpie z historycznego dziedzictwa miast i regionów, świeżym spojrzeniem patrzy w przyszłość. Kultura jest zmianą, a my wierzymy, że realizowane przez nas wydarzenia zmieniają otaczający świat.

Współpracujemy więc nie tylko z artystami, twórcami czy menedżerami. Na co dzień pracujemy również z przedstawicielami świata biznesu, którzy od lat wspierają nas finansowo, stając się mecenasami organizowanych przez nas programów i projektów.

Poza środkami Gminy Miejskiej Kraków, dzięki którym prowadzimy codzienną działalność, oraz wsparciem sponsorów intensywnie poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach, instytucjach czy fundacjach. Aktywnie aplikujemy o granty (np. Fundusze Norweskie lub Granty Blokowe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy), dotacje z funduszy Unii Europejskiej czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwa Rozwoju.

Wiemy, że festiwale powinny być nie tylko kulturotwórcze, lecz także innowacyjne. Ta świadomość pozwala nam pozyskiwać środki na digitalizację działań, a ich efekty trafiają do szerszego grona odbiorców. Nie bez znaczenia jest także międzynarodowa promocja naszych marek – wielokrotnie aplikowaliśmy do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który umożliwił nam prowadzenie projektów w obszarach przemysłu spotkań, literatury czy filmu.

Skuteczne poszerzanie budżetów projektów o środki zewnętrzne stanowi potwierdzenie właściwych decyzji programowych oraz dowodzi, że wywiązujemy się z jednego z głównych postawionych przed nami zadań – promocji Krakowa oraz regionu.

Dowiedz się więcej.

 

Projekt: Kraków Miasto Literatury UNESCO 2021
środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Promocja czytelnictwa
Dotacja: 105 500,00 zł.

Projekt: Misteria Paschalia 2021
środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Muzyka
Dotacja: 128 000,00 zł

Projekt: Sacrum Profanum 2021-2022
środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Muzyka
Dotacja łącznie: 500 000,00 zł

 

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner