Dofinansowania

Kultura ma znaczenie. Jest gwarancją rozwoju społeczeństwa i wpływa na poziom zadowolenia z życia jej odbiorców. Pełnymi garściami czerpie z historycznego dziedzictwa miast i regionów, świeżym spojrzeniem patrzy w przyszłość. Kultura jest zmianą, a my wierzymy, że realizowane przez nas wydarzenia zmieniają otaczający świat.

Współpracujemy więc nie tylko z artystami, twórcami czy menedżerami. Na co dzień pracujemy również z przedstawicielami świata biznesu, którzy od lat wspierają nas finansowo, stając się mecenasami organizowanych przez nas programów i projektów.

Poza środkami Gminy Miejskiej Kraków, dzięki którym prowadzimy codzienną działalność, oraz wsparciem sponsorów intensywnie poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach, instytucjach czy fundacjach. Aktywnie aplikujemy o granty (np. Fundusze Norweskie lub Granty Blokowe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy), dotacje z funduszy Unii Europejskiej czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwa Rozwoju.

Wiemy, że festiwale powinny być nie tylko kulturotwórcze, lecz także innowacyjne. Ta świadomość pozwala nam pozyskiwać środki na digitalizację działań, a ich efekty trafiają do szerszego grona odbiorców. Nie bez znaczenia jest także międzynarodowa promocja naszych marek – wielokrotnie aplikowaliśmy do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który umożliwił nam prowadzenie projektów w obszarach przemysłu spotkań, literatury czy filmu.

Skuteczne poszerzanie budżetów projektów o środki zewnętrzne stanowi potwierdzenie właściwych decyzji programowych oraz dowodzi, że wywiązujemy się z jednego z głównych postawionych przed nami zadań – promocji Krakowa oraz regionu.

Dowiedz się więcej.

 

Dofinansowanie w ramach PROMOCJI GOSPODARCZEJ

MAŁOPOLSKI dla projektu MAŁOPOLSKI PRZEMYSŁ SPOTKAŃ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Projekt: Misteria Paschalia 2022
środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Muzyka
Dotacja: 180 000 zł.

 

Projekt: Sacrum Profanum 2021-2022
Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury
PROGRAM Muzyka
Dotacja łącznie: 500 000,00 zł

 

Projekt: Hub for the Exchange of Music Innovation in Central and South-Eastern Europe (HEMI)
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
PROGRAM Promesa dla kultury

Zamierzeniem projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie współpracy między organizacjami działającymi w przemyśle muzycznym oraz w sektorze muzyki granej na żywo. Celem projektu jest też edukacja sektora muzycznego poprzez organizację sesji mentoringu dla muzyków i menadżerów. Wszystko po to, żeby zapewnić trwałe działania sieciowe wśród partnerów w dwóch głównych filarach:

– HEMI digital – jest to platforma interaktywna do promocji i komunikacji wydarzeń muzycznych w regionie CSEE. Platforma ma być także bazą dziennikarzy muzycznych oraz wsparciem dla partnerów w zakresie  przedsiębiorczości i mentoringu (webinaria, samouczki, wywiady, tablica ogłoszeń)

– HEMI HUB, the CSEE Hub of hubs (partnerzy). Jego celem jest rozwój innowacyjnych i zrównoważonych modeli edukacji biznesu muzycznego i przedsiębiorczości dla zrzeszonych partnerów poprzez inkubację, akcelerację, warsztaty, networking, festiwale showcase’owe, konferencje i wydarzenia muzyczne mające na celu promocję lokalnych artystów.

Trzy główne cele projektu:

  1. Edukacja muzyczna – poprzez serię festiwali, wydarzeń, paneli, warsztatów, webinariów, pitch-sessions oraz działań sieciowych HEMI umożliwi uczestnikom rozwój i zdobycie nowych umiejętności zgodnymi z przyszłymi potrzebami rynku muzycznego.
  2. Innowacje i nowe modele biznesowe – opracowywanie strategii, gromadzenie danych i kształtowanie polityki muzycznej w regionie. Zwiększanie potencjału młodych artystów-przedsiębiorców i profesjonalistów muzycznych oraz poszerzanie spektrum operacyjnego partnerów poprzez rozwój strategicznych sieci wymiany artystów, przedsiębiorców i muzyków zawodowych.
  3. Mobilność ekspertów – poprzez regularne uczestnictwo na międzynarodowych spotkaniach muzycznych HEMI sprzyja sieciowaniu, edukacji, nawiązywaniu kontaktów i współprac, przede wszystkim w regionie CSEE, a następnie w krajach Europy Północnej i Zachodniej.

Dotacja łącznie: 959 924,11 zł.

Wspierają nas

Partner