Przejdź do treści
Powrót

Wspólnie dla sztuki! KBF i ASP podpisały list intencyjny o współpracy

Koniec 2022 roku przynosi wyjątkowe perspektywy na przyszłość kultury i sztuki w Krakowie. Podczas oficjalnego spotkania w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy między Krakowskim Biurem Festiwalowym i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Co zadeklarowały obie instytucje i jakich korzyści dla świata sztuki możemy oczekiwać?

Wolę wspólnej pracy na rzecz rozwoju sztuki w Krakowie wyrazili Jego Magnificencja prof. Andrzej Bednarczyk, rektor ASP oraz Pani Carolina Pietyra, dyrektorka KBF. Obie instytucje łączy wspólna misja i wyznawane wartości. W obliczu wyzwań, jakie stoją przed kulturą w czasach kryzysu, KBF i ASP łączą siły, by w nadchodzących latach skutecznie działać na rzecz sztuki, jej odbiorców oraz twórców i twórczyń.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie została powołana w 1818 roku i jest najstarszą uczelnią plastyczną w Polsce. Zaliczana do grona najstarszych szkół artystycznych w Europie, od początku istnienia pozostawała otwarta na europejskie wpływy i sama przyczyniała się do kształtowania trendów w sztuce. Przez ponad dwa wieki działalności tworzyła kanon kształcenia artystycznego w Polsce. Wśród absolwentów i wykładowców ASP w Krakowie znajdujemy najwybitniejszych polskich artystów i najwybitniejsze artystki. Na misję Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie składa się uprawianie twórczości artystycznej, projektowej i konserwatorskiej oraz przekazywanie wiedzy i kompetencji twórczych, szerzenie kultury oraz otaczanie troską dziedzictwa. Nadrzędny cel uczelni to budowanie warunków rozwoju całej społeczności akademickiej i dobrostanu społeczeństwa, a najwyższą troską tej społeczności jest sztuka, która niesie potęgę wolności wyrażania siebie i świata, prawdy, piękna oraz dobra.

Celem statutowym KBF jest tworzenie zróżnicowanej, oryginalnej, interdyscyplinarnej, kulturotwórczej i konkurencyjnej oferty odpowiadającej najnowszym trendom w kulturze. KBF prowadzi działalność w kluczowych obszarach kultury, takich jak m.in.: sztuka najnowsza, sztuka publiczna, film oraz produkcja filmowa, edukacja audiowizualna i filmowa, literatura i promocja czytelnictwa, media i nowe technologie, działalność wydawnicza i promocyjna, muzyka i produkcja muzyczna, święta publiczne, taniec, teatr, przemysły kreatywne, przemysły kultury, przemysły spotkań, przemysły czasu wolnego.
W liście intencyjnym obie instytucje zadeklarowały wolę szerokiego współdziałania na rzecz promowania i upowszechniania sztuki poprzez wspólne inicjatywy artystyczne, kreatywne, edukacyjne, popularyzatorskie, promocyjne i informacyjne. Przedstawiciele ASP i KBF wyrazili chęć wspólnego realizowania oraz promowania przedsięwzięć nie tylko artystycznych, ale również naukowych, badawczych, edukacyjnych, wystawienniczych, konserwatorskich, digitalizacyjnych i wydawniczych. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
W uroczystości podpisania listu udział wzięli przedstawiciele Akademii Sztuki Pięknych: Jego Magnificencja prof. Andrzej Bednarczyk, dr hab. Robert Sowa, prof. ASP – prorektor ds. studenckich i kształcenia – oraz dr hab. Joanna Zemanek, prof. ASP. KBF reprezentowały dyrektorka Carolina Pietyra oraz Michael Łyczek, kurator obszaru muzyka i przemysły kreatywne oraz Justyna Mędrala, specjalistka w dziale muzycznym.

– Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki od ponad 200 lat nierozerwalnie związana jest z Krakowem. Usytuowana w sercu miasta, stanowi również serce krakowskiej sztuki. Gminna instytucja kultury, jaką jest KBF, dzieli z tą historyczną i zasłużoną uczelnią wspólne idee i cele, a zadeklarowana dziś wola współpracy jest naturalną drogą ich realizowania. Cieszymy się, że przed nami wiele wspólnych projektów, które dzięki naszym połączonym siłom zyskują ogromny potencjał – mówi dyrektorka KBF, Carolina Pietyra.
– Kulturalne serce naszego miasta – zwraca uwagę rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. Andrzej Bednarczyk – już od dwudziestu pięciu lat bije rytmem Krakowskiego Biura Festiwalowego. Akademia zaś to bulgocący tygiel kreatywności, w którym młodość i dojrzałość, tradycja i bunt, szaleństwo i metoda – splecione ze sobą – rodzą sztukę. Naszą wspólną misją jest dzielenie się z jej miłośnikami tym, co powstaje w wyobraźni artystów, a z czego my wszyscy układamy swoje odczuwanie świata. Dlatego właśnie chcemy – wspólnie z KBF-em – tworzyć interdyscyplinarne wydarzenia artystyczne.
Efekty współpracy KBF i Akademii Sztuk Pięknych już wkrótce wzbogacą artystyczną mapę Krakowa. Więcej dobrych wieści dla odbiorców i twórców kultury pojawi się po Nowym Roku.

fot. Adrian Pallasch

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter