Powrót

Powiśle 11

Ponad 700 m2 powierzchni, punkt InfoKraków, kawiarnia, stoiska z pamiątkami –informacyjno-handlowy pawilon wkomponowany w wawelskie zbocze został otwarty w 2010 roku, a jego budowie towarzyszyło również uporządkowanie przestrzeni między wiślanym bulwarem a ul. Powiśle.

Budynek i powstały wokół niego układ przestrzenny służy do dziś miastu, mieszkańcom i turystom jako miejsce spotkań i wystaw, a także plenerowych projekcji, kiermaszów (m.in. w ramach projektu Bukiniści nad Wisłą) i koncertów: przylegający plac Wielkiej Armii Napoleona bywał już scenerią Wianków – Święta Muzyki czy festiwalu EtnoKraków/Rozstaje.

To dobry przykład połączenia funkcji informacyjnych i kulturalnych z rekreacyjnymi i handlowymi. KBF, zarządzając budynkiem, stara się o sukcesywne modyfikowanie jego oferty i wyposażenia zgodnie z duchem czasu i potrzebami społeczności.

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner